fb_logo

Energizermovies.com privatumo pranešimas

Įsigaliojimo data: 2017 m. rugsėjo 1 d.

„Energizer Trading Limited“ (toliau – „mes“, „mus“ arba „mūsų“) gerbia jūsų privatumą ir sukūrė šį privatumo pranešimą, kuriame paaiškinama, kaip mes tvarkome asmeninę informaciją, susijusią su www.energizermovies.com (toliau – „Svetainės“) naudojimu ir jūsų dalyvavimu bet kurioje Svetainėje aprašytoje akcijoje (toliau – „Akcija“).
Atidžiai perskaitykite šį pranešimą. Apsilankydami Svetainėje arba dalyvaudami Akcijoje jūs sutinkate su šiame pranešime aprašyta praktika ir Svetainės sąlygomis.

RENKAMA ASMENINĖ INFORMACIJA

Rinksime ir apdorosime asmeninę informaciją –

 1. informaciją, kurią patys mums pateikiate.Renkame asmeninę informaciją, kurią jūs pateikiate užpildydami formas Svetainėje arba bendraudami su mumis telefonu, el. paštu ar kitais būdais. Tai apima informaciją, kurią pateikiate registruodamiesi naudoti Svetainę, dalyvaudami kokioje nors Akcijoje ir kai pranešate apie Svetainės problemą. Jūsų pateiktą informaciją gali sudaryti jūsų vardas ir pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, šalis ir informacija apie „Energizer“ produktų įsigijimą. Be to, automatiškai įtraukiame jūsų telefono numerį, kai skambinate norėdami pateikti užklausą dėl klientų aptarnavimo.
 2. Mūsų renkama informacija apie jusJums apsilankius Svetainėje, galime automatiškai rinkti šią informaciją:
  1. techninę informaciją, pvz., interneto protokolo (IP) adresą, kurį naudojate jungdami kompiuterį prie interneto, vietos duomenis, naršyklės tipą ir versiją, laiko juostos nustatymą, naršyklės priedo tipus ir versijas, kalbą, operacinę sistemą, taip pat
  2. informaciją apie jūsų apsilankymą, pvz., universalųjį ištekliaus adresą (URL), jūsų kelią į svetainę, svetainėje ir iš jos (įskaitant datą ir laiką), išteklius, kuriuos peržiūrėjote ir kurių ieškojote, puslapio reagavimo laiką, apsilankymų tam tikruose puslapiuose trukmę ir puslapių sąveikos informaciją.

KAIP NAUDOJAME JŪSŲ ASMENINĘ INFORMACIJĄ

Asmeninę informaciją, kurią mums pateikėte ir kurią surinkome, naudojame:

 1. norėdami tvarkyti Svetainę, Akcijas ir vidines operacijas, įskaitant trikčių diagnostiką, duomenų analizę, tyrimą, taip pat statistikos ir apklausos tikslais;
 2. Siekdami išlaikyti Svetainę saugią;
 3. teikdami jums informaciją, jūsų pageidaujamus produktus ir paslaugas;
 4. bendraudami su jumis dėl informacijos teikimo ir operacijų, pvz., paskyros valdymo, klientų aptarnavimo ar sistemos priežiūros;
 5. atlikdami analizę, padedančią kurti produktus, paslaugas ir sistemas;
 6. vykdydami teisinius ar sutartinius įsipareigojimus jums.

ASMENINĖS INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS

Jūsų asmeninės informacijos nenuomosime ir neparduosime, taip pat ja nesidalysime su trečiosiomis šalimis, išskyrus atvejus, aprašytus pranešime.

Jūsų asmenine informacija galime dalytis su:

 1. bet kuriuo grupės nariu, t. y. filialais, pagrindine kontroliuojančiąja bendrove ir kitomis antrinėmis įmonėmis, kaip apibrėžta 2006 m. JK įmonių akto 1159 skyriuje;
 2. verslo partneriais, agentais, paslaugų teikėjais ir mums dirbančiais subrangovais siekdami tvarkyti ir teikti Svetainės ar Akcijų palaikymą.

Be to, jūsų asmenine informacija galime dalytis su trečiosiomis šalimis:

 1. kai parduodame arba perkame verslą arba aktyvus; tokiu atveju atskleisime jūsų asmeninę informaciją potencialiam tokio verslo ar aktyvų pardavėjui arba pirkėjui;
 2. jei „Energizer Trading Limited“ ar iš esmės visus jos aktyvus įsigis trečioji šalis; tokiu atveju saugoma asmeninė informacija apie klientus taps vienu iš perduodamų aktyvų;
 3. jei būsime įpareigoti atskleisti arba pasidalyti jūsų asmenine informacija pagal teisinį įsipareigojimą arba siekdami įgalinti Svetainės sąlygas ir kitas sutartis;
 4. norėdami apsaugoti „Energizer Trading Limited“, mūsų klientų ar kitų asmenų teises, nuosavybę arba saugą; tai apima keitimąsi informacija su kitomis įmonėmis ir organizacijomis siekiant apsisaugoti nuo neteisėtos duomenų prieigos, apgavysčių ar kitos nelegalios veiklos.

KUR SAUGOME JŪSŲ ASMENINĘ INFORMACIJĄ

Iš jūsų surinkta asmeninė informacija gali būti perduota ir saugoma Europos ekonominei erdvei (EEE) nepriklausančiose šalyse, įskaitant Jungtines Amerikos Valstijas ir kitas šalis, kuriose duomenų apsaugos įstatymai gali būti netokie griežti kaip EEE. Be to, jūsų asmeninę informaciją gali apdoroti mums arba vienam iš mūsų verslo partnerių, agentų, paslaugų teikėjų arba subrangovų dirbantys darbuotojai ne iš EEE šalių. Įtraukiami darbuotojai, kurie, be kitų dalykų, tvarko Svetainę ir Akcijas bei vykdo klientų aptarnavimą. Pateikdami asmeninius duomenis, jūs leidžiate juos perduoti, saugoti ir apdoroti.

SAUGA

Mums svarbi jūsų asmeninės informacijos sauga. Jūsų asmeninei informacijai nuo neteisėtos prieigos apsaugoti įdiegėme kelias apsaugos priemones, įskaitant transportavimo lygmens saugą (TLS), kad užšifruotume asmeninę informaciją, kurią pateikėte per Svetainę. Tačiau internetas nėra visiškai saugus ir negalime garantuoti asmeninės informacijos apsaugos.Jūs prisiimate atsakomybę pateikdami mums bet kokią asmeninę informaciją.

KITOS SVETAINĖS

Šis pranešimas taikomas tik Svetainei. Norėdami sužinoti informacijos apie kitų svetainių, kurias valdo „Energizer“ įmonių grupė, privatumo praktiką, peržiūrėkite tose svetainėse paskelbtas privatumo strategijas.

Svetainėje gali būti saitų į kitas svetaines ir paslaugas, kurių mes nevaldome, pvz., socialinės medijos paslaugos ir svetainės, priklausančios organizacijoms, su kuriomis esame užmezgę ryšius dėl kurios nors Akcijos, ir iš jų. Jei spustelėsite saitą arba automatiškai būsite nukreipti į saitą per Svetainėje esančias Akcijas arba per bet kurią iš šių svetainių ar paslaugų, atminkite, kad jose galioja sava privatumo strategija ir mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų dėl informacijos apdorojimo būdų tose svetainėse ir paslaugose ar jų privatumo strategijų. Prieš pateikdami asmeninę informaciją šioms svetainėms ar paslaugoms, perskaitykite šias strategijas.

VAIKŲ PRIVATUMAS

Nerenkame, netvarkome ir nenaudojame asmeninės informacijos iš jaunesnių nei 18 metų vaikų ir nė viena iš Svetainės dalių nėra skirta jaunesniems nei 18 metų vaikams. Sužinoję, kad vaikas pateikė mums asmeninę informaciją be jūsų sutikimo, galite mus įspėti el. paštu privacy@energizer.com

ASMENINĖS INFORMACIJOS PRIEIGA

Taikomas duomenų apsaugos įstatymas gali suteikti jums teisę pasiekti mūsų saugomą informaciją apie jus. Norėdami paprašyti tokios prieigos, išsiųskite mums užklausą el. paštu privacy@energizer.com. Jei leidžia įstatymas, už tokių užklausų vykdymą galime prašyti pagrįsto mokesčio išlaidoms padengti.

PRIVATUMO PRANEŠIMO KEITIMAI

Kartais keičiame privatumo pranešimą. Apie privatumo pranešimo keitimus informuosime paskelbdami juos šiame puslapyje ir tam tikrais atvejais el. paštu. Reguliariai tikrinkite puslapį, kad sužinotumėte apie šio privatumo pranešimo naujinimus ar keitimus.

KAIP SUSISIEKTI

Jūsų asmeninę informaciją pagal taikomus duomenų apsaugos įstatymus kontroliuojanti institucija Europos Sąjungoje yra:

Energizer Trading Limited
Sword House
Totteridge Road
High Wycombe
Buckinghamshire
HP13 6DG
United Kingdom

Su šiuo privatumo pranešimu susijusius klausimus, komentarus ir užklausas galite siųsti anksčiau pateiktu adresu (privacy@energizer.com).