fb_logo

Energizermovies.com-i privaatsusteatis

Jõustumise kuupäev: 1. september 2017.

Energizer Trading Limited (edaspidi “me”, “meie”) austab teie privaatsust ja on välja töötanud käesoleva privaatsusteatise, et selgitada, kuidas kasutatakse teie isikuandmeid seoses veebilehe www.energizermovies.com (edasipidi “Sait”) kasutamise ja ükskõik millises Saidil kirjeldatud kampaanias osalemisega (edaspidi “Kampaania”).

Palun lugege see teatis hoolega läbi. Saidi külastamise või Kampaanias osalemisega nõustute selles teatises kirjapandu ja Saidi tingimustega.

KOGUTAVAD ISIKUANDMED

Me kogume ja töötleme järgmiseid isikuandmeid.

 1. Andmed, mille teie meile edastate.Me kogume teie kohta käivaid andmeid, mille te ise meile edastate, kui täidate Saidil mõne ankeedi või suhtlete meiega telefoni või meili teel või mõnel muul viisil. Sealhulgas kogume andmeid, mille edastate meile, kui registreerite Saidi kasutajaks, võtate osa mõnest Kampaaniast või teatate mõnest Saidiga seotud probleemist. Meile edastatavate andmete hulka võib kuuluda teie nimi, aadress, meiliaadress, telefoninumber, elukohariik ja andmed teie ostetud Energizeri toodete kohta. Võime samuti koguda teie telefoninumbri kohta käivad andmed, kui helistate meile klienditoe saamiseks.
 2. Andmed, mida meie ise teie kohta kogume. Kui külastate Saiti, võime automaatselt koguda järgmised andmed:
  1. tehnilised andmed, näiteks teie arvuti internetiga ühendamiseks kasutatav IP-aadress, asukohaandmed, veebibrauseri liik ja versioon, ajavööndisätted, veebibrauseri lisandmoodulite liigid ja versioonid, keel ja operatsioonisüsteem; ja
  2. teie külastuse kohta käivad andmed (nt URL, teie teekond Saidile, Saidil ja Saidilt sh kuupäevad ja kellaajad, ressursid, mida vaatate või otsite, veebilehe laadimiseks kuluv aeg, teatud lehtede külastamise ajaline kestus ja veebilehega suhtlemise kohta käivad andmed).

TEIE ISIKUANDMETE KASUTAMINE

Me kasutame nii isikuandmeid, mida teie meile edastate, kui ka isikuandmeid, mida me ise teie kohta kogume järgmisel viisil:

 1. Saidi ja Kampaaniate käitamiseks ja ettevõttesisesteks toiminguteks (sh tõrke- ja veaotsingu, andmeanalüüsi, katsete, teaduslike uuringute, statistika ja küsitluste jaoks);
 2. osana Saidi ohutuna ja turvalisena hoidmise püüdlustest;
 3. teile soovitud andmete, toodete ja teenuste pakkumiseks;
 4. teiega teie teavitamise ja meie tegutsemisega seotud eesmärkidel suhtlemiseks (nt konto haldamine, klienditeenindus või süsteemihooldus);
 5. meid meie toodete, teenuste ja süsteemide arendamisel aitavate analüüside tegemiseks; ja
 6. meil teie ees olevate õiguslike ja lepinguliste kohustuste täitmiseks.

TEIE ISIKUANDMETE AVALIKUSTAMINE

Me ei rendi välja ega müü teie isikuandmeid ja ei jaga neid kolmandate osapooltega, välja arvatud selles teatises kirjapandud juhtudel.

Võime teie isikuandmeid jagada järgmiste osapooltega:

 1. meie grupi liikmetega st meie tütarettevõtetega, valdusettevõttega ja selle tütarettevõtetega vastavalt Ühendkuningriigi 2006. aasta Ettevõtteseaduse jaotisele 1157;
 2. meie äripartneritega, agentidega, teenusepakkujatega ja alltöövõtjatega, kes töötavad meiega Saidi ja Kampaaniate käitamise ja toe jaoks; ja

Võime teie isikuandmeid samuti jagada kolmandate osapooltega:

 1. kui müüme või ostame mõne ettevõtte või vara, jagame teie isikuandmeid selle ettevõtte või vara potentsiaalse müüja või ostjaga;
 2. kui kolmas osapool omandab ettevõtte Energizer Trading Limited või selle varad olulisel määral, on selle hoitavad klientide isikuandmed osa üleantavatest varadest;
 3. kui meil on õigusaktidest tuleneva kohustuse täitmiseks või Saidi tingimuste või muude lepingute täitmiseks teie isikuandmete avaldamise kohustus;
 4. Energizer Trading Limitedi, meie klientide ja teiste osapoolte õiguste, vara ja turvalisuse tagamiseks; sealhulgas andmete vahetamine teiste ettevõttete ja asutustega, et hoida ära volitusteta juurdepääsu andmetele, pettust või muud ebaseaduslikku tegevust.

TEIE ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

Teie isikuandmeid võidakse teisaldada riikidesse ja säilitada riikides, mis asuvad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (edaspidi „EMP“), sealhulgas Ameerika Ühendriigid ja muud riigid, mille andmekaitseseadused ei pruugi olla nii kaitsvad, kui Euroopa Majanduspiirkonna omad. Teie isikuandmeid võib töödelda väljaspool EMP-d asuv personal, kes töötab meie või mõne meie äripartneri, agendi, teenusepakkuja või alltöövõtja heaks. Sealhulgas personal, kes muuhulgas käitab Saiti ja Kampaaniaid ning pakub klienditeenindust. Meile isikuandmete edastamisega nõustute andmete teisaldamise, säilitamise ja töötlemisega.

TURVALISUS

Teie isikuandmete turvalisus on meile oluline. Oleme teie isikuandmete kaitseks volitamata juurdepääsu vastu võtnud kasutusele mitmeid turbemeetmeid, sealhulgas Transpordikihi Turbeprotokolli (TLS), et krüpteerida isikuandmed, mille meile Saidi kaudu edastate. Sellegipoolest ei ole internet täiesti turvaline ja me ei saa tagada teie isikuandmete turvalisust. Kui edastate meile isikuandmeid, teete seda omal vastutusel.

MUUD VEEBISAIDID

See teatis rakendub ainult Saidi kasutamise korral. Energizeri grupi teiste ettevõtete hallatavate veebisaitide privaatsuspoliitikate kohta teave saamiseks, lugege palun nende veebisaitide privaatsuspoliitikaid.

Saidil võib olla linke teistele veebilehtedele ja teenustele ja teistelt veebilehtedelt ja teenustelt, mida me ei halda (nt sotsiaalmeediateenused ja meie partnerid, kellega teeme koostööd seoses mõne Kampaaniaga). Kui kasutate linki nendele veebisaitidele või teenustele, või kui teid Saidi kasutamisel seoses Kampaaniatega suunatakse automaatselt nende veebisaitide või teenuste lingini, võtke arvesse, et neil on oma privaatsuspoliitikad ja me ei vastuta ja meil ei lasu kohustusi ei selle eest, kuidas need veebisaidid ja teenused teie isikuandmetega ümber käivad, ega nende privaatsuspoliitikate eest. Enne kui edastate sellistele veebisaitidele või teenustele oma isikuandmed, lugege palun nende privaatsuspoliitikaid.

LASTE PRIVAATSUS

Me ei kogu, säilita ega kasuta teadlikult alla 18-aastaste laste isikuandmeid ja ükski Saidi osa ei ole mõeldud alla 18-aastastele lastele. Kui saate teada, et teie laps on edastanud meile oma isikuandmed ilma teie nõusolekuta, võite meid sellest teavitada e-posti teel: privacy@energizer.com

OMA ISIKUANDMETELE JUURDEPÄÄSEMINE

Rakendatavast andmekaitseseadusest tulenevalt võib teil olla õigus juurde pääseda oma isikuandmetele, mis on meie valduses. Sellise juurdepääsu taotlemiseks saatke palun oma päring aadressile privacy@energizer.com. Asukohas, kus see on seadusega lubatud, võime sellise päringu täitmise eest võtta mõistlikku tasu.

ANTUD PRIVAATSUSTEATISE MUUTMINE

Võime aeg-ajalt seda privaatsusteatist muuta. Teavitame teid selle privaatsusteatise muutmisest avalikustates muudatused sellel lehel ja vajaduse korral e-posti teel. Palun vaadake selle privaatsusteatise täiendustest ja muudatustest teadlik olemiseks see sageli üle.

KONTAKT

Euroopa Liidus rakendatava andmekaitseseaduse eesmärkidel on teie isikuandmete vastutav andmetöötleja:

Energizer Trading Limited
Sword House
Totteridge Road
High Wycombe
Buckinghamshire
HP13 6DG
United Kingdom

Selle privaatsusteatise kohta käivad küsimused, kommentaarid ja päringud on teretulnud ning võite need meile edastada antud meiliaadressil (Tähelepanu: privacy@energizer.com).