fb_logo

SKÖTSEL AV FICKLAMPOR

RÅD OCH REGLER

SÅ HÄR SKÖTER DU OM DIN FICKLAMPA

Förvara ficklampan på en torr och sval plats som är lättåtkomlig vid nödfall eller strömavbrott.
Byt batterierna i ficklampan eller lyktan efter några månader ifall de inte används under längre perioder. Detta garanterar att de innehåller nya och fungerande batterier samt förhindrar batteriläckage.
Se till att du förvarar ficklampor på olika platser i huset och i bilen – i ett skåp eller en låda, nära sängen och i handskfacket, så att du vid nödfall alltid har en nära till hands.
Förvara en ny förpackning med Energizer-batterier bredvid ficklampan. Familjer upptäcker ofta att batterierna inte har bytts ut tillräckligt ofta eller att barnen har tagit ut batterierna för att använda dem i sina spel. Genom att förvara en oöppnad förpackning batterier tillsammans med ficklampan kan du vara säker på att du aldrig behöver sitta i mörkret.
Förvara inte ficklampan i höga temperaturer. Detta kan resultera i att fel uppstår, till exempel batteriläckage.
Lämna inte ficklampan under bilstolen eller i direkt solljus.