fb_logo
 • BATTERIETS OLIKA DELAR

  Ett batteri är i stort sett en kraftanläggning i miniformat där kemiska reaktioner omvandlas till elektrisk ström. Torrcellsbatterier (alkaliska) kan skilja sig åt på många sätt, men de innehåller alla samma grundläggande komponenter.

 • Behållare

  Stålbehållare som inrymmer katodens komponenter

 • Katod

  En blandning av mangandioxid och kol. Katoderna är de elektroder som reducerats av den elektrokemiska reaktionen.

 • Separator

  Separatorn är ett icke vävt, fibermaterial som håller isär elektroderna.

 • Anod

  Ett zinkmetallpulver. Medan katoderna reduceras i reaktionen, är anoderna de elektroder som oxideras.

 • Elektroder

  Det är i elektroderna den elektrokemiska reaktionen äger rum.

 • Elektrolyt

  En kaliumhydroxidlösning i vatten som agerar som ett medium i vilket jonerna rör sig inom cellen. Det är också där den joniska laddningen i batteriet finns.

 • Kollektor

  Ett enkelt mässingsstift i mitten av cellen som leder elektricitet till den yttre kretsen.