fb_logo

SKÖTSEL AV BATTERI

Råd och regler om batterier

Korrekt förvaring, skötsel och hantering av batterier

LÄS instruktionerna för din enhet innan du installerar batterierna. Använd endast den storlek och typ av batteri som anges i instruktionerna.
SÄTT I batterierna ordentligt. Följ symbolerna som visar hur batteriernas pluspoler (+) och minuspoler (-) ska placeras.
HÅLL batteriernas kontaktytor rena genom att försiktigt gnugga med ett rent suddgummi eller en trasa.
TA omedelbart ut förbrukade batterier ur enheten och kassera dem enligt rekommendationerna.
TA ut alla batterierna ur enheten på samma gång och byt ut dem mot nya batterier av samma typ och storlek.
BEVARA batterilivet genom att stänga av enheten och ta ut batterierna när den inte används och när den inte förväntas användas under längre perioder.
FÖRVARA dem korrekt på en sval och torr plats i normal rumstemperatur. Batterierna behöver inte förvaras i kylskåp.
FÖRVARA INTE batterierna, särskilt små batterier och myntcellsbatterier, inom räckhåll för barn. Om myntcellsbatterierna sväljs kan de fastna i matstrupen där de kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall på mindre än två timmar.
ELDA INTE upp batterierna – de kan läcka eller gå sönder.
TA INTE ISÄR, krossa, gör hål på eller skada batterierna på annat sätt. Detta kan leda till läckage eller till att batterierna går sönder.
BÄR INTE omkring på lösa batterier i en ficka eller handväska tillsammans med metallobjekt som t.ex. mynt, papper, gem osv. Dessa kan kortsluta batteriet och leda till hög värme eller till att batteriet läcker.
FÖRVARA INTE batterier eller batteridrivna enheter på varma ställen – högre temperaturer kan leda till förlust i batteriets kapacitet, läckage eller att batteriet spricker.
BLANDA INTE gamla och nya batterier, eller olika typer av batterier. Detta kan leda till att batteriet läcker eller spricker och resultera i personskador eller skador på egendom.
GE INTE batterier till små barn.