fb_logo
 • FÖRST I VÄRLDEN IGEN

  Energizer™ EcoAdvancedTM AA - och AAA-batterier är våra bäst presterande och mest ansvarsfulla alkaliska batterier hittills (jämfört med andra alkaliska batterier som inte innehåller någon del återvunna batterier). Nu får du hög prestation för dina viktigaste enheter och kan samtidigt minska din påverkan på miljön. Energizer™ EcoAdvanceTM minskar påverkan på miljön genom att reducera behovet för utvunnet råmaterial och minska antalet batterier som konsumenterna behöver för att driva sina enheter, vilket i sin tur reducerar avfall.

  Energizer™ EcoAdvanceTM är vårt alkaliska batteri som räcker längst och världens första AA-batteri gjort med återvunna batterier. Idag innehåller det 4 % av totalvikten (dvs nästan 10 % av huvudingrediensen) – ett steg till på vägen mot att skapa både prestanda och ta ansvar för världen.

  That's Positivenergy™

 • TEKNISKA UPPGIFTER

  Energizers™ prisbelönta forskare har skapat Energizer™ EcoAdvanceTM genom exklusiva samarbeten och nyskapande teknologi.

  Teknologi som förbättrar och gör om återvunnet batterimaterial till ett högpresterande aktivt material igen. Ett aktiv material som används tillsammans med s k energiringar och som ger ett batteri som räcker länge med mindre miljöpåverkan. Energizer™ EcoAdvanceTM har mindre påverkan på miljön, tack vare att det kräver mindre utvunnet råmaterial och reducerar mängden batterier som konsumenterna behöver för att driva sina enheter, vilket reducerar mängden avfall.

  Energizer™ EcoAdvanceTM håller laddningen i upp till 12 år på hyllan.

  Ytterligare en i en lång rad av världsnyheter från Energizer™

 • ANSVAR

  Energizer™ EcoAdvanceTM strävan är att erbjuda världen prestation och ansvar.

  Energizer™ EcoAdvancedTM är världens enda hushållsbatteri som innehåller återvunna batterier. Energizer™ EcoAdvanceTM har fått UL (Underwriters Laboratories) miljöutmärkning för att ha gjorts med 4 % återvunna batterier i AA-batterierna (och 3,8 % i AAA-batterierna).

  Genom att använda Energizer™ EcoAdvanceTM, vårt mest varaktiga alkaliska batteri, kan världen använda färre batterier och skapa mindre avfall.

 • VISION

  Med vetenskaplig forskning som ledstjärna, leder Energizer™ vägen mot en framtid där batteriåtervinning har en positiv inverkan på miljön och kommer finnas med bredare tillgänglighet.

  Innovationer som Energizer™ EcoAdvanceTM-batterier skapar ett nytt användningsområde och värde för återvunnet batterimaterial ( något som tidigare hade begränsad användning och litet finansiellt värde).

 • BANAR VÄGEN

  Återvinningsteknologin har utvecklats så att större mängder batterimaterial av högre kvalitet kan återvinnas genom ändamålsenlig bearbetning. Detta motverkar batteriernas påverkan på miljön till följd av insamling, transport, sortering och bearbetning.

  Tillsammans med våra affärspartner, som Redux Recycling i Europa och Retriev Technologies i Nordamerika, arbetar vi för att förbättra och utveckla vår bearbetningskapacitet, det som idag begränsar möjligheten att uppnå Energizer™ EcoAdvanceTM vision om att öka mängden återvunnet batterimaterial tiofaldigt till 40 %.

  Tack vare Energizer™ EcoAdvanceTM har vi skapat ett användningsområde och ekonomiskt värde för återvunnet batterimaterial.