fb_logo

Sekretessmeddelande för energizermovies.com

Blir gällande: 1 september, 2017

Energizer Trading Limited (vi, oss eller vår) respekterar din integritet och har tagit fram det här sekretessmeddelandet för attt förklara hur vi kommer att hantera din personliga information i samband med att du använder www.energizermovies.com (webbplatsen) och att du deltar i kampanjer som beskrivs på webbplatsen (kampanj).

Läs igenom det här meddelandet noggrant. Genom att besöka webbplatsen eller delta i en kampanj så godkänner du de rutiner som beskrivs i det här meddelandet samt webbplatsens villkor.

Personlig information vi samlar in från dig

Vi kommer att samla in och bearbeta följande personliga information om dig:

 1. Information som du ger oss. Vi samlar in den information som du ger oss genom att fylla i formulär på webbplatsen eller genom att prata med oss via telefon, e-post eller på annat sätt. Det inkluderar information som du anger när du registrerar dig för att använda webbplatsen, delta i kampanjer och när du rapporterar ett problem med webbplatsen. Information som du ger oss kan inkludera ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, hemvistland och information om dina köp av Energizer-produkter. Vi kan även komma att automatiskt samla in ditt telefonnummer när du ringer kundtjänsten med frågor.
 2. Information som vi samlar ihop om dig.När du besöker webbplatsen så kan vi automatiskt komma att samla in följande information:
  1. teknisk information såsom vilken IP-adress (Internet Protokoll) som används för att ansluta din dator till Internet, platsdata, webbläsartyp och -version, tidszonsinställningar, typer och versioner av webbläsartillägg, språk och operativsystem, samt
  2. information om ditt besök såsom URL (uniform resource locator), din sökväg till, genom och bort från sidan (inklusive datum och tid), resurser som du såg på eller sökte efter, svarstider för sidan, hur länge du besökt vissa sidor och information om sidinteraktioner.

Så här använder vi din personliga information

Vi använder personlig information som du ger oss och som vi samlar in om dig:

 1. För att driva webbplatsen och kampanjerna och för internt bruk, inklusive för felsökning, dataanalys, testning, forskning, statistik och granskning.
 2. Som en del av vårt arbete för att hålla webbplatsen säker.
 3. För att kunna tillhandahålla den information, de produkter och tjänster som du begär.
 4. För att kommunicera med dig i informations- och driftssyfte, till exempel för kontohantering, kundtjänst och systemunderhåll.
 5. För att utföra analys som hjälper oss utveckla våra produkter, tjänster och system.
 6. För att utföra eventuella juridiska och kontraktsmässiga åtaganden åt dig.

Avslöjande av din personliga information

Vi kommer inte att hyra ut eller sälja din personliga information och kommer inte att dela med oss av den till tredje parter förutom på sådant sätt som står beskrivet i det här meddelandet.

Vi kan komma att dela med oss av din personliga information med:

 1. Medlemmar i vår grupp, vilket innebär dotterbolag, vårt holdingbolag och dess dotterbolag, som det definieras i avsnitt 1159 av UK Companies Act 2006.
 2. Företagspartners, agenter, tjänstleverantörer och underleverantörer som arbetar med oss för att driva och ge stöd till webbplatsen eller kampanjerna.

Vi kan även komma att dela med oss av din personliga information med tredje parter:

 1. Om vi säljer eller köper någon verksamhet eller tillgångar, då vi kommer att avslöja din personliga information till den prospektiva säljarern eller köparen av sådan verksamhet eller tjänster.
 2. Om Energizer Trading Limited eller substantiellt alla dess tillgångar köps upp av en tredje part så kommer personlig information om dess kunder vara en av de tillgångarna som överförs.
 3. Om vi är bundna att avslöja eller dela din personliga information för att följa juridiska krav, eller för att framtvinga webbplatsens villkor och andra avtal.
 4. För att skydda rättigheter, egendom och säkerhet för Energizer Trading Limited, våra kunder eller andra. Det här inkluderar utbyte av information med andra företag och organisationer för att förhindra oauktoriserad åtkomst av data, bedrägerier eller annan olaglig aktivitet.

Här lagrar vi din personliga information

Den personliga information som vi samlar in från dig kan komma att överföras till och lagras i länder utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) inklusive USA och andra länder vars lagar för dataskydd inte är lika omfattande som inom EES. Din personliga information kan också komma att bearbetas av personal som arbetar utanför EES, vilka arbetar för oss eller någon av våra affärspartners, agenter, tjänstleverantörer eller underleverantörer. Det inkluderar personal som bland annat, driver webbplatsen och kampanjerna samt utför kundservice. Genom att skicka in dina personliga data så godkänner du den här överföringen, lagringen och bearbetningen.

Säkerhet

Din personliga informations säkerhet är viktigt för oss. Vi har implementerat en rad säkerhetsföreskrifter för att skydda den personliga information som du ger oss från oauktoriserad åtkomst, inklusive användning av TLS (Transport Layer Security) för att kryptera den personliga information som du skickar in via webbplatsen. Internet är dock aldrig fullständigt säkerhet och vi kan därför inte garantera att din personliga information är säker. All personlig information som du ger oss sker på egen risk.

Andra webbplatser

Det här meddelandet gäller enbart för webbplatsen. För information om sekretesspraxis för andra webbplatser som drivs av Energizer-gruppen, bör du konsultera de sekretesspolicyer som finns uppsatta där.

Webbplatsen kan innehålla länkar till och från andra webbplatser och tjänster som vi inte driver. Det kan röra sig om sociala medietjänster och webbplatserna för organisationer som vi är partners med i samband med en kampanj. Om du följer en länk, eller automatiskt vidarebefordras till en länk när du använder webbplatsen för kampanjerna eller andra webbplatser eller tjänster, bör du vara medveten om att de har sina egna sekretesspolicyer och att vi inte tar något ansvar för hur dessa webbplatser och tjänster hanterar din information eller för deras sekretesspolicyer. Du bör läsa deras policyer innan du skickar webbplatserna eller tjänsterna någon personlig information.

Sekretess för barn

Vi samlar inte medvetet in, lagrar eller använder personlig information från barn under 18 års ålder och ingen del av webbplatsen riktar sig mot barn under 18. Om det kommer till din kännedom att ditt barn har gett oss personlig information utan din tillåtelse, kan du meddela oss på privacy@energizer.com

Kom åt din personliga information

Tillämpliga lagar för dataskydd kan ge dig rätt att komma åt den personliga information som vi har om dig. Om du vill begära sådan åtkomst, kan du skicka din begäran till privacy@energizer.com. Där det är tillåtet av lagen, kan vi ta ut en mindre avgift för att täcka våra kostnader för att fullgöra sådana begäranden.

Ändringar i det här sekretessmeddelandet

Vi kan komma att ändra det här sekretessmeddelandet. Vi kommer då att informera dig om ändringar i det här sekretessmeddelandet genom att lägga upp ändringarna på den här sidan och när det är lämpligt, genom att skicka ett e-postmeddelande. Besök den här sidan ofta för att hålla dig informerad om uppdateringar eller ändringar i det här sekretessmeddelandet.

Så här kontaktar du oss

Den som kontrollerar din personliga information i avseende på gällande lagar om dataskydd inom Europeiska Unionen är:

Energizer Trading Limited
Sword House
Totteridge Road
High Wycombe
Buckinghamshire
HP13 6DG
Storbritannien

Frågor, kommentarer och begäranden avseende det här sekretessmeddelandet välkomnas och kan skickas till oss på adressen ovan (Attention: privacy@energizer.com).