fb_logo

MILSTOLPAR FÖR MILJÖN

Energizers uppdrag är att skapa nya produkter med fokus på prestanda och ansvar. Vi utformar hållbara produkter som du kan använda, förstå och inte minst lita på, samtidigt som vi strävar efter att skydda vår planet och miljön för kommande generationer. Under de senaste tre decennierna har vi varit industriledande i vårt arbete med att ta bort tungmetaller ur våra batterier, samtidigt som vi inte har kompromissat om, utan förbättrat batteriernas prestanda. Energizer började producera världens första fullkomligt kvicksilverfria batteri 1989 och har därefter avlägsnat allt kvicksilver och kadmium från alla hushållsbatterier. Vi har också konverterat samtliga våra hörapparatsbatterier till en zink/luftcell och på så vis avlägsnat 90 % av kvicksilvret i dem. Våra moderna hörapparatsbatterier innehåller inget tillsatt kvicksilver och våra Ultimate Lithium-batterier är världens kraftfullaste AA- och AAA-batterier för de mest strömkrävande produkterna. Ju längre de räcker, desto mindre behöver vi producera och desto mer kan vi minimera vår och konsumenternas påverkan på miljön. Vi ser till att materialet i våra primära och sekundära förpackningar är 100 % återvinningsbart, att vi har maximal effektivitet och minimalt spill på vår produktionsutrustning och att vi i tryckprocessen inte använder bläck som innehåller tungmetaller. Vi strävar hela tiden efter att använda så mycket återvunnet material som möjligt (våra förpackningar för alkaliska AA-batterier produceras för närvarande av 75 % återvunnet material). Dessutom har vi dragit ner väsentligt på användningen av ozonförstörande medel i vår produktionsprocess och vi hjälper även våra leverantörer att göra detsamma. Vi arbetar aktivt för att förekomma, och gå längre än regeringars beslut för att minska miljöavtrycket i tillverkningsprocesserna. Vi har också arbetat outtröttligt för att ändra våra processer och metoder i syfte att minimera vår påverkan på samhällena omkring oss. Detta till exempel genom att reducera skrot och avfall.