fb_logo

FAQ’sKan jag återvinna mina gamla batterier?

Fr.o.m. februari 2010, som en del av det nya EU-direktivet, måste affärer som säljer mer än 32 kg batterier om året tillhandahålla en återvinningstjänst i affären. Detta innebär att det kommer att finnas många fler ställen som du kan återvinna förbrukade batterier på. Försök att delta i eventuella återvinnings- eller upphämtningsprogram som finns där du bor. Ta reda på vad som finns tillgängligt nära dig www.recyclenow.com

Så vad kan jag göra?

Se till att du använder korrekt batteri för din enhet. Läs först användarinstruktionerna från enhetens tillverkare.

Mer information om effektiv energianvändning finns i den ekologiska rutan på baksidan av våra förpackningar med råd om vilket batteri som rekommenderas baserat på vilken enhet du använder och hur ofta du använder den. Välj enheten bland ikonerna samt hur ofta du tror att du kommer att använda den så får du reda på vilket batteri som är mest lämpligt.

Alkaliska batterier kan användas i en mängd olika enheter och passar i de flesta enheter som används dagligen. Energizer®s runda Lithium-batteri är avsedda för high drain- och högteknologiska enheter (t.ex. en digitalkamera). Uppladdningsbara batterier är bra för hushåll där flera enheter används regelbundet och eller för enheter där batterierna måste bytas ut ofta.

För att förlänga batterilivet kan du också använda dig av våra tips som att stänga av enheten när den inte används och ta ut batterierna från en enhet ifall den inte används under en längre period.

Varför måste hushållsbatterier återvinnas?

Genom att återvinna batterierna ser du till att de inte hamnar bland avfall som ska grävas ner och vi kan dessutom återvinna en del av de råmaterial som användes för att tillverka batteriet. Energizer® deltar aktivt i upphämtning, bearbetning och återvinning av förbrukade batterier. Energizer® är en av grundarna av det europeiska batteridirektivet från 2006 och stödjer olika aktiviteter för att uppfylla målen för upphämtning och återvinning.

Vilka åtgärder vidtar Energizer® för att reducera batteriernas inverkan på miljön?

ENERGIZER har investerat enorma resurser för att avlägsna eventuellt skadliga ämnen och på så vis reducera batteriernas påverkan på miljön. Det finns inget enkelt svar på vilken typ av batteri som har minst påverkan. Vilket som är det bästa batteriet beror på vilken typ av enhet det ska användas i samt hur ofta enheten används. Just därför erbjuder ENERGIZER ett brett sortiment med batterier för allmänt bruk, både engångsbatterier och uppladdningsbara batterier, så att du kan välja vilket batteri och vilken kraft som bäst uppfyller dina behov. Dessutom arbetar Energizer® ständigt för att förbättra batteriernas kvalitet för att öka livslängden och utveckla högpresterande små batterier (LR6, LR03, LR61), uppfylla enhetstillverkarens krav samtidigt som batteriernas vikt minskar och därmed mängden avfall.

Vad finns kvar inuti ett batteri efter att det har tagit slut?

De material som finns kvar i förbrukade batterier är i stort sett desamma som användes när batterierna producerades – vanliga metaller som t.ex. zink, mangan och järn. Dessa metaller finns i många produkter som används i hemmet, som t.ex. vitamintillskott och zinkoxid (används i solskyddskrämer och salvor för blöjexem).

Dessa metaller placeras i en stålburk som förseglas för att producera ett batteri. När batteriet sätts in i en enhet reagerar metallerna med syre och skapar energi. Det som finns kvar när batteriet tar slut är stålet och en oxid. Vilken typ av oxid det handlar om beror på vilken metall som användes för att driva cellen. Även om du inte känner till termen “oxid” känner du garanterat till en av de vanligaste formerna av oxid – nämligen järnoxid, som även går under benämningen rost.

Hur ska batterier från Energizer® hanteras när de är förbrukade?

Europeiska beslutsfattare har bestämt att, även om kritiska tungmetaller har avlägsnats från större delen av batterier, så innehåller batterier fortfarande en stor mängd icke nedbrytbara material som kan ta sig in i kretsloppet. Upphämtning och återvinning leder till en minskning av mängden avfall som antingen grävs ned (där detta fortfarande är tillåtet) eller eldas upp.

Vad är det för skillnad på litiumbatterier och alkaliska batterier?

Litiumbatterier och alkaliska batterier använder olika kemiska innehåll för att ge bäst prestanda i olika typer av enheter. Litiumbatterier används till exempel ofta i högteknologiska enheter som kräver mycket ström så som digitalkameror.

Används några tungmetaller i batterier för allmänt bruk?

Under årens lopp har batteritillverkare och europeiska beslutsfattare arbetat tillsammans för att avlägsna tungmetaller i batterier för allmänt bruk. Kvicksilver och kadmium avlägsnades från ENERGIZER-batterier för allmänt bruk (alkaliska, kolzink och NiMH) för nästan 20 år sedan. ENERGIZER-litiumbatterier innehöll aldrig varken kvicksilver eller kadmium. Vi arbetar fortfarande på att förbättra de s.k. knappcellerna som används i armbandsur och en del alkaliska miniatyrbatterier som fortfarande innehåller små mängder kvicksilver. Batteritillverkare har förpliktat sig att helt avlägsna kvicksilver i batterier innan år 2011.