fb_logo

Filipíny

Rozsáhlá chudoba je největším problémem venkovské populace na Filipínách, kde 80 % nejchudších obyvatel žije na území mezi odlehlými horami a rýžovými poli. Elektřina je v těchto oblastech vzácností a většina zdejších lidí je závislá na petrolejových lampách. Nejenže je provoz těchto lamp nákladný, ale navíc se při hoření uvolňují jedovaté zplodiny , které představují riziko pro ty, kteří je používají. Mnoho dětí je navíc kvůli zoufalé situaci své rodiny nuceno školy zanechat a pracovat na polích. Cyklus chudoby tak pokračuje dále a tím se zvyšuje negramotnost.

Z těchto důvodů se společnost Energizer na jaře 2012 zaměřila při distribuci svých solárních svítilen na Filipíny, aby děti mohly v učení pokračovat i večer a současně nebyly vystaveny škodlivým zplodinám při spalování petroleje. Pouze díky takovýmto udržitelným řešením si můžeme zajistit dlouhodobě pozitivní vliv na svět kolem nás.