fb_logo

PREVENCE PŘED PORANĚNÍM KNOFLÍKOVOU BATERIÍ

Domácí elektronika se neustále zmenšuje. Zařízení, jako jsou miniaturní dálkové ovladače, bezkontaktní klíče automobilů a umělé svíčky, jsou praktická a přenosná. Skrývají však v sobě nepříliš známé riziko pro malé děti. Mnoho z těchto zařízení obsahuje knoflíkové baterie, které mohou v případě polknutí způsobit vážné poranění. Největší riziko hrozí dětem do 4 let.

Dojde-li ke vzpříčení baterie v jícnu, což se nemusí projevit okamžitě, může dojít za pouhé dvě hodiny k propálení tkáně v důsledku chemické reakce. Následky tohoto poranění zpravidla vyžadují několik operací a průběžnou léčbu.

Pokud zjistíte, že došlo k polknutí knoflíkové lithiové baterie dítětem, nebo máte na polknutí podezření, vyhledejte okamžitě rychlou lékařskou pomoc.

Další tipy a informace naleznete na webu buttonbatterysafety.com.