fb_logo

PÉČE O BATERIE

Doporučení a varování týkající se baterií

Řádné skladování, péče a manipulace s vašimi bateriemi

Před instalací baterií si prostudujte pokyny na vašem zařízení. Používejte pouze velikost a druh baterií, které jsou uvedeny v pokynech.
Baterie do zařízení vkládejte řádným způsobem. Baterie vkládejte dle symbolů, které zobrazují správnou polohu kladného (+) a záporného (-) pólu baterií.
Udržujte povrch kontaktů baterie v čistotě tím že je jemně otřete pomocí čisté gumy nebo tkaniny.
Vybité baterie okamžitě odstraňte z vašeho zařízení a likvidujte je řádným způsobem.
Všechny baterie vyjměte ze zařízení současně a nahraďte je novými bateriemi stejné velikosti a druhu.
Šetřete životnost baterií vypínáním zařízení a vyjmutím baterií v době, kdy nejsou používány a v případě, že očekáváte, že zařízení nebude delší dobu používáno.
Dodržujte pokyny týkající se řádného skladování baterií tím, že baterie budete uchovávat na chladném suchém místě při pokojové teplotě. Není nutné skladovat baterie v chladničce.
Neuchovávejte baterie, a to zejména malé a knoflíkové baterie v dosahu dětí. V případě polknutí může dojít k uvíznutí knoflíkové baterie v jícnu, kde může způsobit vážné zranění nebo i smrt, a to během krátké doby dvou hodin.
Nelikvidujte baterie v ohni, může dojít k úniku obsahu nebo jejich prasknutí.
Nedemontujte, nerozdrcujte, nelámejte ani jinak baterie nepoškozujte. Může dojít k úniku obsahu nebo jejich prasknutí.
Nenoste baterie volně v kapse nebo peněžence společně s kovovými předměty jako např. mincemi, svorkami na papír apod. Může dojít ke zkratu baterie a následně k tvorbě velkého tepla nebo úniku obsahu.
Nedobíjejte baterie, pokud nejsou výslovně označené jako „dobíjecí“. Pokusy o dobíjení nedobíjecí (primární) baterie mohou vést k úniku obsahu nebo jejich prasknutí. Nepoužívejte dobíjecí alkalické baterie v bateriových nabíječkách na bázi niklového hydridu kovu (NiMh).
Neuchovávejte baterie nebo zařízení napájená bateriemi u zdrojů tepla – zvýšené teploty mohou vést ke ztrátě kapacity, úniku obsahu nebo prasknutí.
Nepoužívejte současně staré a nové baterie a nepoužívejte různé druhy nebo značky baterií. Může dojít k úniku obsahu nebo prasknutí a následně ke zranění osob nebo poškození majetku.
Nedávejte baterie malým dětem.