fb_logo
 • SOUČÁSTI BATERIE

  Baterie je v podstatě minielektrárna přeměňující chemickou reakci na elektrickou energii. Suché článkové (alkalické) baterie se mohou v několika věcech lišit, ale všechny mají stejné základní součásti.

 • Plášť

  Ocelový plášť, který obsahuje součásti katody

 • Katoda

  Je tvořena směsí oxidu manganičitého a uhlíku. Katoda je elektroda, na které dochází při elektrochemické reakci k redukci.

 • Separátor

  Separátor je netkaná vláknitá látka, která od sebe odděluje elektrody.

 • Anoda

  Práškový zinek. Zatímco na katodě probíhá redukce, anoda je elektroda, u níž při chemické reakci probíhá oxidace.

 • Elektrody

  Místa, kde probíhají elektrochemické reakce

 • Elektrolyt

  Vodní roztok hydroxidu draselného, který funguje jako médium pro pohyb iontů uvnitř článku. Přenáší také iontový proud uvnitř baterie.

 • Kolektor

  Jednoduchý mosazný kolík uprostřed článku, který vede elektřinu do vnějšího obvodu.