fb_logo

Upozornění týkající se ochrany osobních údajů

Datum platnosti: 1. září 2017

Společnost Energizer Trading Limited (dále „my“, „nám“ nebo „naše“) respektuje vaše soukromí a vytvořila toto upozornění týkající se ochrany osobních údajů, které vám vysvětlí, jakým způsobem budeme nakládat s vašimi osobními údaji v souvislosti s používáním stránek www.energizermovies2.com (dále „Stránky“) a vaší účastí v jakékoli reklamní akci popsané na Stránkách („Reklamní akce”).

Pozorně si toto upozornění přečtěte.  Návštěvou Stránek nebo účastí v Reklamní akci souhlasíte s postupy popsanými v tomto upozornění a s podmínkami Stránek.

OSOBNÍ INFORMACE, KTERÉ O VÁS SHROMAŽĎUJEME

O vaší osobě budeme shromažďovat a zpracovávat následující osobní informace:

 1. Informace, které nám poskytnete.Shromažďujeme informace o vaší osobě, které nám poskytnete prostřednictvím vyplnění formulářů na Stránkách nebo korespondencí s naší společností prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo jiným způsobem. Tyto informace zahrnují informace, které poskytujete při registraci za účelem používání Stránek, účasti v jakékoli Reklamní akci nebo nahlášení problému týkajícího se Stránek. Informace, které nám poskytnete, mohou zahrnovat vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, zemi pobytu a informace o vašem nákupu produktů společnosti Energizer. Také můžeme automaticky získat vaše telefonní číslo, pokud nám zatelefonujete s dotazy týkajícími se služeb pro zákazníky. 
 2. Informace, které o vás shromažďujemeKdyž navštívíte Stránky, můžeme automaticky shromažďovat následující informace:
 3. technické informace, například adresu IP (Internet Protocol), pomocí které se váš počítač připojuje k Internetu, údaje o poloze, typ a verze prohlížeče, nastavení časové zóny, typ a verze doplňků plug-in prohlížeče, jazyk a operační systém a
 4. informace o vaší návštěvě, například adresu URL (Uniform Resource Locator), vaše cesta na Stránky, na Stránkách a ze Stránek (včetně data a času), prostředky, které jste si zobrazili nebo jste je hledali, doby reakce stránek, délka návštěvy na jednotlivých stránkách a informace o interakci se stránkami.

JAKÝM ZPŮSOBEM POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní informace, které nám poskytnete a které o vás shromažďujeme, používáme k následujícím účelům:

 1. k provozování Stránek a Reklamních akcí, k interním provozním účelům, včetně řešení problémů, analýzy dat, testování, výzkumu, statistických a průzkumných účelů;
 2. jako součást našeho úsilí o zachování bezpečnosti Stránek;
 3. abychom vám mohli poskytovat informace, produkty a služby, které od nás požadujete;
 4. ke komunikaci s vámi za informačními a provozními účely, jako je správa účtu, poskytování služeb zákazníkům nebo údržba systému;
 5. k provádění analýzy, která nám pomáhá při vývoji našich produktů, služeb a systémů a
 6. k plnění jakýchkoli zákonných nebo smluvních závazků vůči vaší osobě.

PROZRAZENÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Vaše osobní údaje nebudeme pronajímat ani prodávat a nebudeme je sdílet se žádnými třetími stranami s výjimkou případů uvedených v tomto upozornění.
Vaše osobní údaje můžeme sdílet s následujícími stranami:

 1. jakýmkoli členem naší skupiny – tím se rozumí naše dceřiné společnosti, naše hlavní holdingová společnost a její dceřiné společnosti, jak je to definováno v části 1159 zákona Spojeného království o společnostech z r. 2006;
 2. s obchodními partnery, zástupci, poskytovateli služeb a subdodavateli, kteří s námi spolupracují na provozu nebo podpoře Stránek nebo Reklamních akcí a

také můžeme vaše osobní údaje sdílet s následujícími třetími stranami:

 1. v případě, že budeme prodávat nebo nakupovat jakékoli společnosti nebo aktiva, kdy můžeme prozradit vaše osobní údaje perspektivnímu kupci nebo prodejci těchto společností nebo aktiv;
 2. pokud je společnost Energizer Trading Limited nebo významná část jejích aktiv získána třetí stranou, kdy jsou osobní údaje uchovávané o zákaznících společnosti jedním z převáděných aktiv;
 3. pokud jsme povinni zveřejnit nebo sdílet vaše osobní údaje, abychom dodrželi zákonné požadavky, nebo abychom mohli vynutit dodržování podmínek Stránek nebo jiných dohod a
 4. abychom chránili práva, majetek nebo bezpečnost společnosti Energizer Trading Limited, jejích zákazníků nebo jiných osob; to zahrnuje výměnu informací s jinými společnostmi a organizacemi za účelem zabránění neoprávněnému přístupu k údajům, podvodu nebo jiné nezákonné činnosti. 

KDE UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE  

Osobní údaje, které o vás shromažďujeme, mohou být přesunuty a uchovávány v zemích mimo Evropský hospodářský prostor („EHS“), včetně Spojených států amerických a jiných zemí, ve kterých nemusí platit stejně přísné zákony na ochranu osobních údajů, jako v EHS. Vaše osobní údaje mohou být také zpracovány zaměstnanci, kteří působí mimo EHS a pracují pro naši společnost nebo jednoho z našich obchodních partnerů, zástupců, poskytovatelů služeb nebo subdodavatelů. To zahrnuje mimo jiné zaměstnance zapojené do provozu Stránek a Reklamních akcí a zodpovědných za služby zákazníkům. Odesláním svých osobních údajů souhlasíte s tímto přesunem, uložením a zpracováním.

ZABEZPEČENÍ

Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás důležitá.  Implementovali jsme různá bezpečnostní opatření, která mají zabezpečit poskytnuté osobní údaje proti neoprávněnému přístupu, včetně používání zabezpečení TLS (Transport Layer Security) k zašifrování osobních údajů, které odešlete prostřednictvím Stránek.  Internet však není dokonale bezpečný a nemůžeme zaručit bezpečnost vašich osobních údajů.  Jakékoli osobní údaje nám poskytujete na vlastní riziko.

JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Toto upozornění se týká pouze Stránek.  Pokud chcete získat informace o postupech ochrany osobních údajů používaných na jiných webových stránkách provozovaných skupinou společností Energizer, přečtěte si zásady ochrany osobních údajů umístěné na daných webových stránkách. 

Stránky mohou obsahovat odkazy nebo mohou být odkazovány na jiných webových stránkách a ve službách, které neprovozuje naše společnost, například ve službách sociálních médií a na webových stránkách organizací, které jsou našimi partnery v souvislosti s Reklamní akcí.  Pokud přejdete na odkaz nebo jste automaticky přesměrováni prostřednictvím použití Stránek za účelem Reklamní akce na odkaz na jakékoli takové webové stránky nebo služby, upozorňujeme vás, že mají vlastní zásady ochrany osobních údajů a že neneseme žádnou zodpovědnost za to, jakým způsobem tyto webové stránky nebo služby nakládají s vašimi údaji nebo jaké používají zásady ochrany osobních údajů. Než odešlete na tyto webové stránky nebo do těchto služeb jakékoli osobní údaje, přečtěte si tyto zásady.

OSOBNÍ ÚDAJE DĚTÍ

Vědomě neshromažďujeme, neuchováváme ani nepoužíváme osobní údaje dětí do 18 let. Žádná část Stránek není určena pro děti do 18 let. Pokud zjistíte, že nám vaše dítě poskytlo bez vašeho souhlasu svoje osobní údaje, můžete nás na to upozornit na adreseprivacy@energizer.com

PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM

Příslušné zákony na ochranu osobních údajů vám mohou dávat právo přistupovat k osobním údajům, které o vás uchováváme.  O přístup k těmto údajům můžete požádat na adrese privacy@energizer.com. Pokud je to povoleno zákonem, můžeme takovou žádost přiměřeně zpoplatnit, abychom pokryli náklady, které se týkají jejího plnění.

ZMĚNY TOHOTO UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍHO SE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Toto upozornění týkající se osobních údajů můžeme z času na čas změnit.  Na jakékoli změny tohoto upozornění týkajícího se osobních údajů vás upozorníme zveřejněním změn na této stránce. Pokud je to potřebné, upozorníme vás také e-mailem.  Pravidelně kontrolujte tuto stránku, abyste byli informováni o změnách nebo aktualizacích tohoto upozornění týkajícího se osobních údajů. 

KONTAKTNÍ ÚDAJE  

Společností, která spravuje vaše osobní údaje pro účely příslušných zákonů na ochranu osobních údajů v Evropské unii je:
Energizer Trading Limited
Sword House
Totteridge Road
High Wycombe
Buckinghamshire
HP13 6DG
Spojené království
Otázky, připomínky a žádosti ohledně tohoto upozornění týkajícího se osobních údajů jsou vítány a můžete je odeslat na adresu výše (K rukám: privacy@energizer.com).