fb_logo

FAQ’sMohu recyklovat i staré baterie?

Součástí ustanovení evropské směrnice je od února 2010 požadavek, aby obchody, které prodávají více než 32 kg baterií ročně, poskytovaly zařízení na sběr baterií k recyklaci přímo v obchodě. To znamená, že existuje opravdu hodně míst, kde můžete svoje staré baterie k recyklaci odevzdat. Snažte se být součástí všech programů recyklace a zpětného sběru, které ve vaší lokalitě fungují. Podívejte se na sběrná místa, která se u vás nacházejí zde www.recyclenow.com

Takže co mohu udělat já osobně?

Zajistěte, abyste pro vaše zařízení používali správné baterie. Nejdříve zkontrolujte pokyny pro uživatele od výrobce zařízení.

Doporučení vhodné baterie pro konkrétní zařízení, jejího používání a rady týkající se efektivnějšího využívání energie naleznete na našich eko štítcích na zadní straně balení produktů. Zvolte zařízení, které potřebujete napájet z nabídky ikon, poté zvolte očekávanou úroveň používání a my vám poradíme, která baterie je nejvhodnější pro vaše potřeby.

Alkalické baterie lze použít v řadě zařízení a hodí se pro většinu každodenních použití. Kulatá lithiová baterie Energizer® je navržena pro vyspělá zařízení a zařízení s vysokou spotřebou (např. digitální fotoaparát). Dobíjecí baterie je vhodné zvážit v případě, že zařízení vyžaduje častou výměnu baterií nebo v domácnostech, kde se pravidelně používá více zařízení.

Lze také využít rady, jak prodloužit životnost baterií, a to např. vypínáním zařízení, které se právě nepoužívá, nebo odstraněním baterií ze zařízení, pokud není po delší dobu v provozu.

Proč recyklovat použité baterie z domácností?

Recyklace zabraňuje tomu, že baterie z domácností skončí na skládkách, a napomáhá také znovuzískání některých surovin, které se při výrobě baterií používají. Společnost Energizer® je při sběru, zpracování a recyklaci použitých baterií aktivní. Jako zakládající člen iniciativy evropské směrnice o bateriích a akumulátorech z roku 2006 (v angl. European Batteries Directive) podporuje společnost Energizer® různé činnosti, jejichž cílem je splnění cílů v oblasti sběru a recyklace baterií.

Základním záměrem je zamezit skládkování baterií, aby se kovy jako kadmium a rtuť nemohly dostávat do životního prostředí.

Jak minimalizuje společnost Energizer® vliv baterií na životní prostředí?

Společnost ENERGIZER investuje obrovské částky na eliminaci možných škodlivých látek v bateriích, čímž jejich dopad na životní prostředí minimalizuje. Na otázku, která z baterií má nejmenší vliv na životní prostředí, neexistuje jednoduchá odpověď. Výběr nejlepší baterie bude záviset na druhu zařízení a četnosti jeho používání. A proto nabízí společnost ENERGIZER širokou řadu baterií pro běžné použití, a to jak primárních, tak dobíjecích, takže si můžete vybrat baterii a výkon, které nejlépe odpovídají vašim potřebám. Navíc společnost Energizer® neustále zlepšuje kvalitu svých baterií tak, aby byla jejich provozní životnost co nejdelší, a vyvíjí vysoce výkonné malé baterie (typu LR6, LR03, LR61), které splňují požadavky výrobců zařízení, a současně snižují jejich hmotnost a tím následnou tvorbu odpadu.

Jaké problémy ve vztahu k životnímu prostředí vyvstávají u baterií Energizer® na konci jejich životnosti?

Evropské úřady došly k závěru, že přestože kritické těžké kovy byly z většiny baterií již odstraněny, i tak představují baterie stále významné množství nerozložitelných materiálů, které se stávají odpadem. Sběr a recyklace povede ke snížení celkové tvorby odpadu ke skládkování (kde, je to stále možné) nebo určeného ke spalování.

Jaký je rozdíl mezi lithiovou a alkalickou baterií?

Lithiové a alkalické baterie využívají pro optimální výkon v různých  přístrojích odlišné chemické složení. Například lithiové baterie se často používají u výkonných přístrojů s velkým odběrem proudu, jakou jsou digitální fotoaparáty.

Co zůstane v baterii po ukončení jejího života?

Materiály, které zůstanou ve vyčerpané baterii, jsou prakticky stejné, které byly použity při její výrobě – obvykle se jedná o běžné kovy, jako např. zinek, mangan a železo. Tyto kovy se nacházejí v mnoha produktech, které máte doma, jako např. ve vitamínových doplňcích stravy a v kysličníku zinečnatém (používá se pro ochranu před sluncem a proti vyrážce při používání plenek).

Tyto kovy se při výrobě baterie umístí do ocelového pláště. Když se baterie vloží do zařízení, kovy reagují s kyslíkem a tak dochází k výrobě energie. Po ukončení života baterie zbude ocelový plášť a kysličník. Druh tohoto kysličníku závisí na konkrétním kovu, který je pro generování energie v článku použit. Přestože možná pojem „kysličník“ jako takový neznáte, určitě znáte jednu z jeho nejběžnějších forem – kysličník železitý, běžně známý jako rez.

Používají se v bateriích pro běžné použití nějaké těžké kovy?

Během posledních let spolupracují firmy působící v oboru výroby baterií s evropskými úřady na eliminaci těžkých kovů z baterií pro běžné použití: rtuť a kadmium byly z baterií pro běžné použití společnosti ENERGIZER eliminovány (alkalické baterie, karbonozinkové nebo NiMH baterie) již téměř před 20 lety. Lithiové baterie společnosti ENERGIZER nikdy rtuť ani kadmium neobsahovaly. Stále ještě pracujeme na tzv. knoflíkových bateriích, které se používají v hodinkách, a na alkalických miniaturních bateriích, které ještě stále obsahují určité množství rtuti. Nicméně průmysl výroby baterií se zavázal, že používání rtuti bude ukončeno do roku 2011.