fb_logo

FAQCo mogę zrobić ze zużytymi bateriami?

W myśl nowej dyrektywy europejskiej od lutego 2010 sklepy sprzedające powyżej 32 kg baterii rocznie będą zobowiązane do zapewnienia odbioru zużytych baterii w sklepie. Oznacza to, że będzie wiele więcej miejsc, gdzie można przyjąć stare baterie do recyklingu. Zachęcamy do korzystania z programów recyklingu i zbierania zużytych baterii, prowadzonych na Państwa terenie. Programy dostępne na Państwa terenie www.recyclenow.com

Jak mogę dbać o środowisko?

Należy upewnić się, że urządzenie, którego używam jest zasilane właściwą baterią. Przede wszystkim trzeba sprawdzić instrukcję producenta.

Aby efektywniej wykorzystywać energię, warto zapoznać się z panelami ekologicznymi umieszczonymi z tyłu naszych opakowań, zawierającymi informacje na temat zalecanych baterii w zależności od urządzenia i częstotliwości jego użytkowania. Należy wybrać urządzenie spośród zamieszczonych symboli oraz przewidywaną intensywność użytkowania, wówczas doradzimy, jaki typ baterii najlepiej odpowiada określonym potrzebom.

Baterie alkaliczne można stosować w wielu urządzeniach i nadają się one do większości powszechnych zastosowań. Okrągłe baterie litowe zostały zaprojektowane do urządzeń energochłonnych i nowoczesnych (takich jak aparaty cyfrowe). Baterie akumulatorowe warto stosować do urządzeń wymagających regularnej wymiany baterii lub w gospodarstwie domowym, gdzie regularnie korzysta się z wielu urządzeń.

Warto skorzystać również z zaleceń, które wydłużają przydatność baterii, takich jak wyłączanie urządzenia, które nie jest użytkowane oraz usuwanie baterii z urządzenia, które nie jest używane przez dłuższy czas.

Dlaczego zużyte baterie należy poddawać recyklingowi?

Dzięki recyklingowi mniej baterii ląduje na wysypiskach śmieci oraz udaje się odzyskać część surowca stosowanego do produkcji baterii. Energizer® aktywnie zbiera, przetwarza i poddaje recyklingowi zużyte baterie. Jako współtwórca nowej dyrektywy europejskiej dotyczącej baterii, Energizer® wspiera różne inicjatywy związane ze zbieraniem i recyklingiem.

Pierwotnym zamiarem jest zapobieganie składowaniu baterii na wysypiskach śmieci, aby jak najmniej metali takich jak kadm czy rtęć używanych w tych bateriach trafiało do środowiska.

W jaki sposób Energizer® minimalizuje wpływ baterii na środowisko?

ENERGIZER inwestuje spore zasoby w wyeliminowanie substancji potencjalnie niebezpiecznych, minimalizując w ten sposób wpływ baterii na środowisko. Nie ma prostej odpowiedzi na pytanie, który rodzaj baterii powoduje najmniejszy wpływ. Nawet najlepsze baterie są uzależnione od rodzaju urządzenia oraz częstotliwości jego stosowania. Dlatego ENERGIZER oferuje duży asortyment baterii przeznaczonych do użytku ogólnego, zarówno zwykłych jak i akumulatorowych, aby klient mógł wybrać baterie i zasilanie najlepiej przystosowane do jego potrzeb. Ponadto Energizer® nieustannie doskonali jakość baterii, dzięki czemu wydłuża się ich termin przydatności. Opracowujemy również wydajne małe baterie (LR6, LR03, LR61), spełniające oczekiwania producentów przy jednoczesnym zmniejszeniu wagi baterii i ilości odpadów.

Jak dużym problemem dla środowiska są zużyte baterie Energizer®?

Prawodawstwo europejskie bierze pod uwagę, że pomimo wyeliminowania szkodliwych metali ciężkich z większości baterii, wciąż mają one znaczny udział w odpadach nie poddających się degradacji. Zbieranie i recykling spowodują ograniczenie odpadów trafiających na wysypiska śmieci (co wciąż jest dozwolone) lub do spalarni.

Jaka jest różnica między bateriami litowymi a alkalicznymi?

W bateriach litowych i alkalicznych wykorzystuje się różne związki chemiczne, aby uzyskać optymalne funkcjonowanie w różnych urządzeniach. Dla przykładu, baterie litowe są często wykorzystywane w urządzeniach o wysokim poborze energii, np. w aparatach fotograficznych.

Co zostaje w środku po wyczerpaniu się baterii?

Materiały pozostające w zużytych bateriach są zasadniczo takie same jak te, które zostały użyte do ich produkcji. Są to zazwyczaj takie metale jak cynk, mangan i żelazo. Metale te znajdują się w wielu produktach w gospodarstwie domowym, takich jak suplementy witaminowe oraz tlenek cynku (stosowany do ochrony przeciwsłonecznej i w wypełnieniach pieluszek).

Aby powstała bateria, metale te są zamykane w metalowej obudowie i szczelnie zamykane. Kiedy bateria trafia do urządzenia, metale reagują z tlenem, generując energię. To co pozostaje po wyczerpaniu się baterii, to metalowa obudowa i tlenek metalu. Rodzaj tlenku zależy od metalu zastosowanego w baterii. O ile termin „tlenek” może wydawać się obcy, o tyle zapewne każdy zna jeden z najbardziej popularnych tlenków metalu, czyli tlenek żelaza powszechnie zwany rdzą.

Czy w bateriach przeznaczonych do użytku ogólnego stosowane są metale ciężkie?

Od wielu lat producenci baterii oraz prawodawcy europejscy współpracują nad wyeliminowaniem metali ciężkich z baterii do użytku ogólnego, czyli rtęci i kadmu, które z baterii ENERGIZER do użytku ogólnego zostały wyeliminowane prawie 20 lat temu (alkaliczne, węglowo-cynkowe i NiMH). Baterie litowe ENERGIZER nigdy nie zawierały rtęci ani kadmu. Wciąż trwają prace nad bateriami „pastylkowymi” stosowanymi w zegarkach oraz niektórymi alkalicznymi bateriami miniaturowymi, które wciąż zawierają niewielką ilość rtęci. Jednakże branża producentów baterii zobowiązała się całkowicie wyeliminować rtęć do roku 2011.