fb_logo

UŻYTKOWANIE BATERII

ZASADY UŻYTKOWANIA BATERII

WŁAŚCIWE PRZECHOWYWANIE, I UŻYTKOWANIE BATERII

Przed włożeniem baterii przeczytaj instrukcje umieszczoną na urządzeniu. Używaj wyłącznie typu baterii, jaki wskazano w instrukcji.
Wkładaj baterie we właściwy sposób. Kieruj się symbolami wskazującymi właściwą pozycję, aby odpowiednio umieścić dodatnie (+) i ujemne (-) końce baterii.
Utrzymuj stykowe powierzchnie baterii w czystości, lekko pocierając gumką do ścierania lub ściereczką.
Wyczerpane baterie natychmiast wyjmuj z urządzenia i wyrzucaj do odpowiednich pojemników.
Jednocześnie wyjmuj z urządzenia wszystkie baterie i zastępuj je nowymi bateriami w tym samym rozmiarze i tego samego rodzaju.
Przedłużaj żywotność baterii wyłączając urządzenie i wyjmując baterie, gdy nie jest ono w użyciu i nie będzie używane przez dłuższy czas.
Przechowuj baterie we właściwy sposób: w chłodnym, suchym miejscu w temperaturze pokojowej. Przechowywanie baterii w lodówce nie jest konieczne.
Nie przechowuj baterii, zwłaszcza małych i pastylkowych, w miejscach dostępnych dla dzieci. Połknięte baterie pastylkowe mogą utknąć w przełyku, co może spowodować poważne obrażenia lub śmierć w ciągu zaledwie 2 godzin.
Nie wrzucaj baterii do ognia – może to spowodować wyciek lub eksplozję.
Nie zgniataj, nie przekłuwaj, nie rozkładaj baterii na części ani nie niszcz ich w żaden sposób. Może to spowodować wyciek lub eksplozję.
Nie noś baterii luzem w kieszeni ani torebce razem z innymi metalowymi przedmiotami, jak monety, spinacze itp. Może to spowodować zwarcie baterii, doprowadzając do wzrostu ich temperatury lub wycieku.
Nie przechowuj baterii i urządzeń zasilanych bateriami w wysokich temperaturach – mogą doprowadzić do utraty pojemności, wycieku lub eksplozji.
Nie mieszaj starych i nowych baterii ani ich różnych typów i marek. Może to spowodować wyciek lub eksplozję, prowadząc do obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
Nie dawaj baterii małym dzieciom.