fb_logo

KAMIENIE MILOWE ENERGII ODNAWIALONEJ

Misją firmy Energizer jest wprowadzanie innowacji z zachowaniem równowagi między efektywnością a odpowiedzialnością. Tworzymy nowoczesne produkty wysokiej jakości, jednocześnie stale pamiętając o ochronie środowiska naturalnego. Już trzecią dekadę odgrywamy wiodącą rolę w branży w kwestii eliminacji metali ciężkich ze składu naszych produktów bez obniżania ich jakości (przeciwnie, stają się one coraz lepsze). Pierwszą na świecie baterię bezrtęciową wyprodukowaliśmy już w 1989 r. Następnie usunęliśmy rtęć i kadm ze wszystkich baterii przeznaczonych do użytku domowego. Zmodyfikowaliśmy baterie do aparatów słuchowych – zastosowanie ogniw cynkowo-powietrznych pozwoliło wyeliminować 90% rtęci. Obecnie produkowane przez nas baterie do aparatów słuchowych nie zawierają rtęci. Nasze wysokowydajne baterie Ultimate Lithium są najdłużej działającymi na świecie bateriami AA i AAA przeznaczonymi do zaawansowanych urządzeń. Im dłużej działają, tym mniej się ich produkuje i zużywa, co minimalizuje wpływ, jaki my producenci i nasi klienci wywieramy na środowisko naturalne. Do produkcji opakowań wykorzystujemy tekturę w 100% zdatną do recyklingu, przetwarzaną przez nas z maksymalną wydajnością przy minimalnej ilości odpadów. Nie stosujemy żadnych farb zawierających metale ciężkie. Stale dążymy do tego, aby w jak największym stopniu wykorzystywać materiały z odzysku (opakowania baterii alkalicznych AA są obecnie w 75% produkowane z takich materiałów). Jednocześnie eliminujemy z procesów produkcyjnych substancje szkodliwe dla warstwy ozonowej. Pomagamy naszym dostawcom zrobić to samo. Proaktywnie ograniczamy wpływ naszej produkcji na środowisko, nawet zanim zaczną obowiązywać stosowne przepisy prawne, często w zakresie szerszym niż to jest przez nie wymagane. Nieustannie pracujemy też nad modyfikacją procesów i procedur w celu ograniczenia naszego wpływu na lokalne społeczności m.in. przez zmniejszenie ilości złomu i odpadów wywożonych na wysypiska.