fb_logo

Privacyverklaring Energizermovies2.com

Ingangsdatum:  1 september 2017

Energizer Trading Limited (“wij”, “ons” of “onze”) respecteert uw privacy en heeft deze privacyverklaring opgesteld om toe te lichten hoe wij omgaan met uw persoonlijke informatie in verband met uw gebruik van www.energizermovies2.com (de “website”) en uw deelname aan een promoactie beschreven op de website (“promoactie”).
Lees deze verklaring zorgvuldig door.  Door deze website te bezoeken of deel te nemen aan een promoactie gaat u akkoord met de praktijken die in deze verklaring worden beschreven en de algemene voorwaarden van de website.

PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE WIJ OVER U VERZAMELEN

Wij zullen de volgende persoonlijke informatie over u verzamelen en verwerken:

 1. Informatie die u ons verstrekt. Wij verzamelen informatie die u ons verstrekt door de formulieren op de website in te vullen of met ons te communiceren via telefoon, e-mail of anderszins. Dit omvat informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert op onze website, deelneemt aan een promoactie of een probleem met de website meldt. Uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, land van woonst en informatie over uw aankoop van Energizer-producten kan tot deze informatie behoren. Wij verzamelen ook automatisch uw telefoonnummer wanneer u onze klantendienst belt.
 2. Informatie die wij over u verzamelen. Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij automatisch de volgende informatie verzamelen:
 3. technische informatie, zoals het internetprotocoladres (IP-adres) dat wordt gebruikt door uw computer om verbinding te maken met internet, locatiegegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling, browser plug-in types en versies, taal en besturingssysteem; en
 4. informatie over uw bezoek, zoals uniform resource locators (URL), clickstroom naar, via en vanaf de website (waaronder data en tijden), zaken die u hebt bekeken of waarnaar u hebt gezocht, paginaresponstijden, de duur van bezoeken aan bepaalde pagina’s en informatie over pagina-interactie.

HOE WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE GEBRUIKEN

Wij gebruiken de persoonlijke informatie die u ons verstrekt en die wij over u verzamelen:

 1. ten behoeve van de site en promoacties en voor interne werkzaamheden, waaronder probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, onderzoek, statistische doeleinden en marktonderzoek;
 2. om ervoor te zorgen dat de website veilig en beveiligd is;
 3. om u de informatie, producten en diensten te verstrekken waarom u ons hebt verzocht;
 4. om met u te communiceren voor informatieve en operationele doeleinden, zoals accountbeheer, klantenondersteuning of systeemonderhoud;
 5. om analyses uit te voeren die ons helpen bij het ontwikkelen van onze producten, diensten en systemen; en
 6. om onze wettelijke of contractuele verbintenissen tegenover u na te komen.

OPENBAARMAKING VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

Wij zullen uw persoonlijke informatie niet verhuren of verkopen of delen met derden, behalve zoals beschreven in deze verklaring.
Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen met:

 1. een lid van onze groep, hieronder verstaan wij onze dochterbedrijven, onze uiteindelijke houdstermaatschappij en haar dochterbedrijven, zoals gedefinieerd in lid 1159 van de UK Companies Act 2006 (Britse wet inzake vennootschappen);
 2. zakenpartners, agenten, dienstenaanbieders en aannemers die met ons samenwerken om de website en de promoacties te exploiteren of te ondersteunen; en

wij kunnen uw persoonlijke informatie ook met derden delen:

 1. indien wij een bedrijf of bedrijfsmiddelen aan- of verkopen mogen wij uw persoonlijke informatie aan de potentiële verkoper of koper openbaar maken;
 2. indien Energizer Trading Limited of haar bedrijfsmiddelen worden verkregen door een derde, zullen alle persoonlijke gegevens van haar klanten over te dragen bedrijfsmiddelen zijn;
 3. indien wij verplicht zijn uw persoonlijke gegevens bekend te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om de algemene voorwaarden van de website of andere overeenkomsten te handhaven; en
 4. om de rechten, het eigendom of de veiligheid te beschermen van Energizer Trading Limited, onze klanten of anderen. Dit omvat onder meer de uitwisseling van informatie met andere bedrijven en organisaties ter bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot gegevens, fraude of andere onwettige activiteiten.

WAAR WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE OPSLAAN

De persoonlijke informatie die wij over u verzamelen kan worden verstuurd naar en opgeslagen in landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”), waaronder de Verenigde Staten en andere landen waar de wetten inzake de bescherming van persoonsgegevens mogelijk niet zoveel bescherming bieden als deze in de EER. Uw persoonlijke informatie kan ook worden verwerkt door personeel dat buiten de EER werkzaam is voor ons of één van onze zakenpartners, agenten, dienstenaanbieders of onderaannemers. Dit omvat personeel dat onder andere betrokken is bij het exploiteren van de website en de promoacties en het aanbieden van klantenondersteuning. Wanneer u uw persoonlijke gegevens invoert, gaat u akkoord met deze overdracht, opslag en verwerking.

BEVEILIGING

De beveiliging van uw persoonlijke informatie is belangrijk voor ons.  Wij hebben een aantal beveiligingsmechanismen geïmplementeerd die zijn ontworpen om de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, waaronder het gebruik van Transport Layer Security (TLS) om de persoonlijke informatie die u via de website verzendt te versleutelen.  Helaas is het verzenden van gegevens via het internet niet volledig veilig en kunnen wij de veiligheid van uw persoonlijke informatie niet garanderen.  Als u persoonlijke informatie aan ons verstrekt, is dat op uw eigen risico.

ANDERE WEBSITES

Deze verklaring geldt enkel voor deze website.  Voor informatie over de privacypraktijken van andere websites beheerd door de Energizer groep verwijzen wij u naar de privacyverklaringen op die respectievelijke websites.

De website kan links van en naar andere websites en diensten bevatten die wij niet beheren, resp. aanbieden, zoals socialmediadiensten en websites van organisaties waar wij mee samenwerken in het kader van een promoactie.  Indien u onze website gebruikt (voor promoacties) en een link volgt of automatisch wordt doorverwezen naar een link voor deze websites of diensten, houd er dan rekening mee dat deze eigen privacyverklaringen hanteren en wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor hoe deze websites en diensten met uw informatie omgaan of voor hun privacyverklaringen. Lees deze privacyverklaringen voordat u uw persoonlijke informatie verstrekt aan deze websites of diensten.

PRIVACY VAN KINDEREN

Wij zullen niet welbewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 18 verzamelen, bijhouden of gebruiken en geen enkel onderdeel van de website is gericht op kinderen jonger dan 18. Indien u er kennis van krijgt dat uw kind ons persoonlijke informatie heeft verstrekt zonder uw toestemming, contacteer ons dan op privacy@energizer.com

TOEGANG TOT UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

U hebt mogelijk recht op toegang tot de persoonlijke informatie die wij over u bijhouden krachtens de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Stuur uw verzoek om toegang te verkrijgen naar privacy@energizer.com. Indien toegestaan krachtens de wet, kunnen wij een redelijke vergoeding aanrekenen ter dekking van de kosten die wij maken om dergelijke verzoeken tegemoet te komen.

WIJZIGINGEN VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen.  Wij zullen u op de hoogte brengen van enige wijzigingen van deze privacyverklaring door de wijzigingen op deze pagina te posten en, voor zover van toepassing, u een e-mail te sturen.  Komt u op een later tijdstip nog eens terug om op de hoogte te blijven van updates van of wijzigingen aan deze privacyverklaring.

HOE U CONTACT MET ONS KUNT OPNEMEN

De beheerder in de Europese Unie van uw persoonlijke informatie ten behoeve van de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens is:
Energizer Trading Limited
Sword House
Totteridge Road
High Wycombe
Buckinghamshire
HP13 6DG
Verenigd Koninkrijk
Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot deze privacyverklaring kunt u naar bovenstaand adres sturen (Ter attentie van: privacy@energizer.com).