fb_logo

BÓNUSZ AJÁNLAT SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

“Az Energizer Karácsonyi Kampánya & A Kis Kedvencek Titkos Élete” (angol nyelven: The Secret Life of Pets)

1.§

Értelmező rendelkezések

1. Szerződési Feltételek – a “Az Energizer Karácsonyi Kampánya & A Kis Kedvencek Titkos Élete (angol nyelven: The Secret Life of Pets)”

2. Bónusz Ajánlat – a Szerződési Feltételekben meghatározott szabályok szerint szervezett és lefolytatott promóciós kampány

3. Szervező – Az Energizer Group Polska Sp. z o.o. társaság székhely: Lengyelország, Varsó, ul. Postępu 21A, 02-676 Varsó, bejegyző hatóság: Varsói Fővárosi Bíróság, a Nemzeti Bírósági Jegyzék 12. Kereskedelmi Osztálya, cégjegyzék szám: 0000046358, jegyzett tőke: 17.262.650,00 PLN, NIP: 782-10-03-032

4. Adminisztrátor – Plej Sp. z o.o. székhely: Lengyelország, Varsó, ul. Chorągwi Pancernej 43, 02- 951 Varsó, bejegyző hatóság: Varsói Fővárosi Bíróság, a Nemzeti Bírósági Jegyzék 12. Kereskedelmi Osztálya, cégjegyzék szám: 0000338644, jegyzett tőke: 50.000,00 PLN, NIP: 113-277-83-98

5. Résztvevő – olyan nagykorú természetes személy, aki a következő országok valamelyikében rendelkezik lakóhellyel: Cseh Köztársaság, Lengyel Köztársaság, Szlovák Köztársaság, Magyarország, valamint elolvasta és elfogadta a Felhasználási Feltételeket, és a Rendezőnek, az Adminisztrátornak vagy ezekhez polgári jogi szerződésekkel kapcsolódó feleknek nem munkavállalója, ideértve az ilyen munkavállaló közvetlen családtagjait. A közvetlen családtag magában foglalja a felmenőket, lemenőket, gyermeket és házastársat.

6. Promóciós Termékek – csomagolt elemek: AA Energizer® Max (4 darab), AAA Energizer® Max (4 darab), Energizer® Alkaline AA (4 darab), Energizer® Alkaline AAA (4 darab) promóciós füzet, amely tájékoztatást tartalmaz a “Az Energizer Karácsonyi Kampánya & A Kis Kedvencek Titkos Élete (angolul: The Secret Life of Pets)” elnevezésű Bónusz Ajánlattal kapcsolatban.

7. Promóciós Füzet – a Promóciós Termékekhez mellékelt füzet

8. Díjak – A “A Kis Kedvencek Titkos Élete” c. filmben szereplő karaktereket ábrázoló plüss állatok: 50.000 darab; egy plüss állat bruttó piaci értéke 35 PLN (megközelítőleg 2,500 forint).

9. Promóciós Időszak – 2016. október 1. 00:01 perctől 2017. január 15. 23:59 percig.

2.§

A Bónusz Ajánlat szabályai

1. A Bónusz Ajánlatban való részvétel érdekében a Résztvevőnek a Promóciós Időszak során egy jelentkezést kell megküldenie az Adminisztrátor címére: Plej Sp. z o.o. ul. Chorągwi Pancernej 43, 02-951 Varsó, Lengyelország. A jelentkezésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) 2 db. a Promóciós Termékek csomagolásába elhelyezett promóciósfüzet,

b) a Résztvevő következő adatai: keresztnév, vezetéknév, postacím (a Szerződési Feltételek 1. sz. mellékletében található mintának megfelelően)

2. Az olyan jelentkezések, amelyek olvashatatlanok, vagy nem tartalmazzák a Szerződési Feltételek 2.§ (1) pontjában felsorolt adatokat, nem javíthatók ki szabályszerűvé.

3. Díj azon Résztvevők számára adható, akiknek a jelentkezése az első 50.000 olyan jelentkezésbe tartozik, amely a Szerződési Feltételek 2.§ (1) pontjában foglalt feltételeknek megfelel. Amennyiben kettő, vagy több jelentkezést egyszerre kézbesítenek, azok a jelentkezések élveznek előnyt, amelyeket korábban adtak fel (a postai bélyegzőn található dátum szerint). Azokban az esetekben, ahol az előbbi szabály alapján nem lehet döntést hozni a Díjak a jelentkezésüket azonos napon feladó jelentkezők között a jelentkezők vezetéknevének ábécé sorrend szerinti listája alapján kerülnek kiosztásra.

4. Amennyiben a Díjak 2017. január 15. napja előtt fogynak el, a Bónusz Ajánlat lezárul és további Díjak átadására nem kerül sor. A Szervező a www.energizer.eu/pets oldalon nyújt tájékoztatást a Bónusz Ajánlat befejezéséről.

5. Amennyiben a Díjak kiosztása a Szervező irányítási körén kívül eső okból lehetetlenné válik, a Résztvevők 2 db (egyenként 4 elemet tartalmazó) csomag Energizer® Alkaline Power elemet kapnak, amelynek az ajánlott bruttó kiskereskedelmi ára PLN 10,99 (megközelítőleg 780 forint), amennyiben a jelentkezésük feljogosította volna a Jelentkezőket Díjak megszerzésére a jelen Szerződési Feltételek alapján, azaz amennyiben jelentkezésük beletartozott az első
50.000 olyan jelentkezésbe, amely a Szerződési Feltételek 2.§ (1) pontjában foglalt feltételeket teljesíti. A Résztvevők nem jogosultak a Díjak, vagy az elem csomagok jelen pontban hivatkozott értékének készpénzben történő megfizetését követelni.

6. A Szerződési Feltételek 2.§ (5) pontjában hivatkozott Díjak és elem csomagok postára adására a Résztvevők részére a Szerződési Feltételek 2.§ (1) pontjában hivatkozott jelentkezés kézhezvételét követően 45 napon belül kerül sor.

7. A következő pontokban a személyi jövedelemadó alóli mentességekről tüntetünk fel információt:

a) Lengyelország tekintetében a Díjak és a Szerződési Feltételek 2. § (5) bekezdésében hivatkozott elem csomagok azon személyek vonatkozásában esnek a személyi jövedelemadó kötelezettség alóli mentesség hatálya alá, akik nem folytatnak üzleti tevékenységet a hatályos lengyel Személyi Jövedelemadóról szóló Dz.U.2012.361 számú törvény 12 (1) (68) bekezdése alapján, mivel a díjak bónusz ajánlathoz köthetők,

b) Csehország tekintetében a Díjak és a Szerződési Feltételek 2. § (5) bekezdésében hivatkozott elem csomagok azon személyek vonatkozásában esnek a személyi jövedelemadó kötelezettség alóli mentesség hatálya alá, akik nem folytatnak üzleti tevékenységet a hatályos cseh Személyi Jövedelemadóról szóló 586/1992 Coll. számú törvény 4 (1) (f) (3) számú, marketing versenyek díjairól szóló bekezdése alapján

c) Magyarország tekintetében a Díjak és a Szerződési Feltételek 2. § (5) bekezdésében hivatkozott elem csomagok, mint üzletpolitikai (reklám) célú juttatások a magyar Személyi Jövedelemadóról szóló törvény 1. sz. mellékletének 8.14 pontja szerint esnek a személyi jövedelemadó kötelezettség alóli mentesség hatálya alá.

d) Szlovákia tekintetében a Díjak és a Szerződési Feltételek 2. § (5) bekezdésében hivatkozott elem csomagok, mint promóciós ajánlathoz köthető díjak a szlovák Személyi Jövedelemadóról szóló 595/2003 sz. törvény 9. szakasz 2. bekezdés m) 2. pont szerint esnek a személyi jövedelemadó kötelezettség alóli mentesség hatálya alá.

3.§

Személyes adatok

1. A Résztvevők személyes adatai tekintetében adatkezelő az Energizer Group Polska Sp. z o.o. székhely: Lengyelország, Varsó, ul. Postępu 21A, 02-676 Varsó, amely megbízza az Adminisztrátort (Plej Sp. z o.o. székhely: Lengyelország, Varsó, ul. Chorągwi Pancernej 43, 02- 951 Varsó) a személyes adatok feldolgozására a Bónusz Ajánlat céljából a hatályos lengyel Személyes Adatok Védelméről szóló Dz.U.2016.922 számú törvény 31. bekezdése alapján. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy Lengyelországban bejegyzett székhelyű társaságoknak adja át személyes adatait, azaz adatait Lengyelországba továbbítja, ahol a személyes adatait a Szerződési Feltételeknek megfelelően dolgozzák fel. A Bónusz Ajánlatban történő részvétellel a Résztvevő beleegyezik személyes adatainak kezelésébe a fent leírt feltételekkel.

2. A Szerződési Feltételek 2.§ (1) pontjában hivatkozott személyes adatok továbbítása szükséges a Bónusz Ajánlatban történő részvételhez.

3. A Résztvevők személyes adatainak kezelésére kizárólag a Bónusz Ajánlattal összefüggésben kerül sor, azaz a Díjak kézbesítéséhez és a Bónusz Ajánlattal kapcsolatos panaszok kezeléséhez. A fenti feladatok elvégzését követően minden személyes adatot azonnal törlünk.

4. A Résztvevőknek joguk van személyes adataikhoz hozzáférni, kijavításukat és törlésüket kérni.

4. §
A panaszkezelés szabályai

1. A Résztvevőnek joga van panaszt benyújtani a Bónusz Ajánlattal kapcsolatban 2017. március 15-ig.

2. A panaszokat az Adminisztrátor kezeli. Csak azok a panaszok vehetők figyelembe, amelyeket írásban, a Plej Sp. z o.o. címére küldtek Lengyelország, ul. Chorągwi Pancernej 43, 02-951 Varsó. A panasznak tartalmaznia kell: a Résztvevő keresztnevét, vezetéknevét, pontos címét és a panasz okát indokolással.

3. A panaszt a kézhezvételtől számított 14 napon belül kell kezelni.

4. A Bónusz Ajánlattal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséből eredő valamennyi jogvita elbírálása során az illetékességgel rendelkező helyi rendes bíróság jár el.

5. §

Záró rendelkezések

1. A Szerződési Feltételek teljes szövege elérhető az Adminisztrátor székhelyén és a www.energizer.eu/pets weboldalon cseh, lengyel szlovák és magyar nyelven.

2. A Bónusz Ajánlatban való részvétellel a Résztvevő elfogadja a Szerződési Feltételeket.

3. A Szervező egy díjazásra vonatkozó nyilvános kötelezettség-vállalást tesz a hatályos lengyel Polgári Törvénykönyvről szóló Dz.U.1964.16.93 számú törvény 919. cikkeértelmében.

4. A Szervező fenntartja a jogot a Szerződési Feltételek rendelkezéseinek megváltoztatására a Bónusz Ajánlat időtartama alatt, feltéve, hogy a változtatás nem von el a Résztvevőtől jelen Szerződési Feltételekben biztosított jogot. Bármely lehetséges módosítást a Szerződési Feltételek mellékletének formájában kell megvalósítani, követő számozással és a dátum feltüntetésével. A mellékleteknek elérhetőnek kell lenniük az Adminisztrátor székhelyén és a www.energizer.eu/petsweboldalon.

5. A Szerződési Feltételekre a lengyel jog az irányadó, azonban ez a jogválasztás nem csorbítja a Csehországban, Magyarországon vagy Szlovákiában tartózkodó fogyasztók részére a vonatkozó jog által nyújtott védelmet.

Az 1. számú melléklet 2016. november 14-ről.

BÓNUSZ AJÁNLAT SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

“Az Energizer Karácsonyi Kampánya & A Kis Kedvencek Titkos Élete”

(angol nyelven: The Secret Life of Pets)

Az alábbi melléklet (a továbbiakban melléklet) az alábbi változásokat vezeti be A JUTALOM ÉRTÉKESÍTÉSI SZABÁLYZATBA „Az Energizer Ünnepi Akciója & A kis kedvencek titkos élete (ang. The Secret Life of Pets)” a továbbiakban Szabályzat)

1.)    Megváltozik a Szabályzat 6. pont 2. § az alább leírt módon és így hangzik:

A Szerződési Feltételek 2.§ (5) pontjában hivatkozott Díjak és elem csomagok postára adására a Résztvevők részére a Szerződési Feltételek 2.§ (1) pontjában hivatkozott jelentkezés kézhezvételét követően 60 napon belül kerül sor.

2.)    A Szabályzat többi rendelkezése változatlan marad.