fb_logo

Energizer Kjæledyrenes Jul-kampanje

PoS Kortversjon av vilkår

Kun Norge. Personer under 18 år må ha samtykke fra foreldre. Kjøp med kvittering er påkrevd. Besøk www.energizer.eu/pets (innen 23.59 den 31.01.17) for å delta og lese fullstendige vilkår og betingelser.

Kortversjon av vilkår

Kun personer bosatt i Norge. Personer under 18 år må ha samtykke fra foreldre.Kampanjen åpnes 01.10.16 og lukker 31.01.17, avsluttende trekning 14 dager etter 31.07.17. Premietrekningen er åpen for kunder som har kjøpt en hvilken som helst pakke med Energizer® Max, Energizer® Advanced, Energizer® EcoAdvanced™ eller Energizer® spesialbatterier under kampanjeperioden. For å delta i premietrekningen skal du oppgi dine opplysninger og laste opp et bilde av din kvittering på www.energizer.eu/pets.Premier: 50 Kjæledyrenes hemmelige livTM -kosedyr fra filmen kan vinnes hver uke, i alt 900 kosedyr. Det finnes fire forskjellige kosedyr fra filmen som gevinster, og disse vil bli trukket ut tilfeldig. I tillegg kan alle påmeldte i premietrekningen laste ned eksklusive The Secret Life of Pets -aktivitetsark. Ukentlige premietrekninger. Vinnerne vil bli varslet innen 5 dager etter hver trekningsdato. Alle deltakere må være påmeldt innen 23.59 den 31.01.17 (“Avslutningsdato”). For fullstendige vilkår og betingelser, se nettstedet. The Secret Life of Pets © 2016 Universal Studios. Alle rettigheter forbeholdes. Promoter: Energizer Group Ltd. Nordic Office, Drottningholmsvägen 22, SE 112 42 Stockholm, Sverige

Fullstendige vilkår og betingelser:

Disse vilkår og betingelser skal gjelde ved en eventuell konflikt eller manglende overensstemmelse med enhver annen kommunikasjon, inkludert annonsering eller kampanjemateriell. Instruksjoner om påmelding/krav skal anses å være en del av vilkår og betingelser, og gjennom sin deltakelse anses alle de kravberettigede å ha godtatt og være bundet av vilkår og betingelser. Vennligst ta vare på en kopi av din informasjon.

Berettigelse:

1. Energizers premietrekning (“Premietrekning”) er åpen for alle med bosted i Norge, unntatt ansatte hos Promoter og Administrator, deres agenter, nærmeste familie av slike ansatte og enhver annen person som er knyttet til pristrekningen. Deltakere under 18 år må ha samtykke fra foreldre for å kunne delta.

2. Kjøp er påkrevd. Vinnerne må ta vare på sin kvittering som et bevis på kjøp og sende denne inn på anmodning.

3. Kampanjeperiode: Denne kampanjen er åpen fra 00.01 BST den 1. oktober 2016 til 23.59 GMT den 31. januar 2017. Innenfor kampanjen vil det være 18 ukentlige premietrekninger. En uke i denne kampanjen vil start 00.01 på en lørdag og slutte 23.59 på en fredag, unntatt den siste uken (uke 18) som vil starte 00.01 på lørdag og slutte 23.59 på påfølgende tirsdag.Alle deltakere som ikke trekkes ut som vinnere blir med videre og er med i påfølgende ukes premietrekning. Disse deltakerne vil fortsette å bli med videre inntil avslutningen av kampanjeperioden. Deltakere som vinner, i en hvilken som helst uke i kampanjeperioden, vil ikke bli med videre, men alle nye påmeldinger i en hvilken som helst uke vil være gyldige.

Det vil også være en avsluttende trekning som foretas innen 14 dager etter kampanjeperioden for alle påmeldinger som mottas mellom00.01 BST den 1. oktober 2016 og 23.59 GMT den 31. januar 2017. Denne avsluttende trekningen vil omfatte alle vinnende OG ikke-vinnende påmeldinger som er mottatt under kampanjeperioden.

4. Instruksjoner for påmelding: Dette tilbudet gjelder eksklusivt for kunder som har kjøpt en pakke med Energizer® Max, Energizer® Advanced, Energizer® EcoAdvanced™ eller Energizer® spesialbatterier innenfor kampanjeperioden som er 01.10.16 – 31.01.17. Kunden må besøke www.energizer.eu/pets og laste opp et bilde av sin gyldige kvittering som viser et kjøp av en pakke med Energizer-batterier. Når deltakere har oppgitt sitt fornavn, etternavn, e-postadresse, postadresse og lastet opp et bilde av en gyldig kvittering innen 23.59 den 31.01.17 (“Avslutningsdato”), blir de tatt med i ukens premietrekning med en mulighet til å vinne ett av fire kosedyr. De vil motta en melding på skjermen som bekrefter deltakelsen, og denne vil også inneholde en lenke til eksklusive, nedlastbare aktivitetsark, som passer til barn i alderen 5+ og som kan skrives ut hjemme. Alle påmeldinger til kampanjen som mottas etter avslutningsdatoen blir automatisk diskvalifisert.

5. Premiene:

a. Ukentlige premier: 50 vinnere, per uke, vil hver vinne et kosedyr fra The Secret Life of Pets. Kosedyrene vil bli valgt ut tilfeldig blant rollefigurene Duke, Max, Snowball og Gidget.

b. Belønning: Nedlastbare The Secret Life of Pets aktivitetsark

c. Avsluttende trekning: Alle ikke utdelte premier fra de ukentlige trekningene vil bli utdelt. Antall vinnere vil avhenge av antall gjenværende kosedyr.

6. Valg av vinner:

a. Ukentlige premier:Vinnerne vil bli valgt ut tilfeldig ved hjelp av et verifiserbart datastyrt system tre dager etter avslutningen av hver uke i kampanjeperioden.

b. Belønning: Alle gyldige påmeldinger som er mottatt i kampanjeperioden vil være berettiget til å laste ned The Secret Life of Pets aktivitetsark

c. Avsluttende trekning: Vinnerne vil bli valgt ut tilfeldig ved hjelp av et verifiserbart datastyrt system innen 14 dager etter kampanjens avslutningsdato som er den 31.01.17.

7. Varsling av vinnere:

a. Ukentlige premier:Vinnerne vil bli varslet om sin gevinst innen fem dager etter hver ukentlige trekning via e-post. Denne e-posten vil også bekrefte at premien vil bli levert til postadressen som ble oppgitt ved påmelding.

b. Belønning: Alle gyldige påmeldinger vil motta en melding på skjermen med en lenke til nedlasting av The Secret Life of Pets aktivitetsark. Det vil også bli sendt en lenke på e-post til den e-postadressen som ble brukt ved påmelding.

c. Avsluttende trekning: Vinnerne vil bli varslet om sin gevinst innen fem dager etter den avsluttende trekningen via e-post. Denne e-posten vil også bekrefte at premien din vil bli levert til postadressen du oppga ved påmelding.

8. Alle ugyldige påmeldinger vil bli diskvalifisert og premien vil bli lagt inn i en reservetrekning på tidspunktet for den opprinnelig trekningen.

9. Det er 50 kosedyr tilgjengelig hver uke. Vinnerne vil motta sine premier per post innen 28 dager etter at vinneren har mottatt e-post med varsel om premien. Det er premievinnerens ansvar å oppgi korrekt personlige informasjon og kontaktopplysninger.

10. All personlig informasjon om personer som deltar, samles inn, behandles og brukes utelukkende for det formål å organisere og gjennomføre konkurransen, spesielt i forhold til utførelse og evaluering av konkurransen samt utpeking av vinneren. Slike personopplysninger vil utelukkende bli lagret elektronisk så lenge konkurransen pågår. Klikk for å se våre personvernregler her: https://www.energizer.eu/nb/privacy-policy/

11. Generelt: Det er en betingelse for premietrekningen at deltakeren samtykker i å være bundet av disse reglene, og spesielt at avgjørelsene som tas av Promoter om et hvilket som helst forhold som oppstår ved eller er knyttet til trekningen, er endelige.

12. Vinnerne samtykker i å delta i alle typer publisitet som er relatert til premietrekningen og til å oppgi sitt fulle navn og bostedskommune for kunngjøring av vinneren, og i forhold til ethvert annet rimelig og relatert promoteringsformål.

13. For fullt navn og bostedskommune for vinnerne, vennligst send en frankert konvolutt med din egen adresse til Energizer Group Ltd. Nordic Office, Drottningholmsvägen 22, SE 112 42 Stockholm, Sverige.

14. Premiene kan ikke overdras. Det er ikke mulig å ta ut premien i kontanter. Ved eventuelle uforutsette omstendigheter forbeholder Promoter og administratoren seg retten til å erstatte premien med et alternativ med samme eller høyere verdi.

15. Internett-tilgang er påkrevd. Kun påmeldinger på nett vil bli godtatt. Det er kun tillatt med én påmelding per person per uke. Påmeldinger som er innlevert gjennom agenter, tredjeparter eller påmeldinger som er generert automatisk av en datamaskin eller uleselige påmeldinger eller ufullstendig påmeldinger vil ikke bli godtatt.

16. Promoter vil sette inn alle rimelige tiltak for å sikre at nettstedet fungerer korrekt gjennom hele kampanjeperioden. Imidlertid vil Promoter ikke akseptere:

(a) ansvar for påmeldinger til konkurransen som går tapt, forlegges, skades eller forsinkes ved overføring, uansett årsak, inkludert for eksempel, som resultat av enhver form for utstyrssvikt, teknisk feil, systemer, satellitter, nettverk, servere, maskinvare- eller programvaresvikt i enhver form; eller

(b) bevis for postlegging eller overføring som bevis på kvittering for påmelding til konkurransen.

17. Promoter forbeholder seg rettigheten til etter eget skjønn å diskvalifisere enhver person som ødelegger eller påvirker administrasjon, sikkerhet, rettferdighet, integritet eller korrekt gjennomføring av kampanjen.

18. Premietrekningen og disse Vilkår og betingelser er underlagt Norsk lov og skal utelukkende ligge under det norske rettssystemets jurisdiksjon.

19. I den utstrekning gjeldende lovgivning tillater det, skal Promoter, administratoren, dennes agenter eller distributører ikke under noen omstendighet være ansvarlig eller erstatningsansvarlig for å kompensere vinneren, og påtar seg heller ikke ansvar for noen form for tap, skade, personskade eller død som oppstår som resultat av mottak av premien, unntatt der dette er forårsaket av forsømmelse fra Promoter, dennes agenter eller distributører eller ansatte hos disse. Dine lovbestemte rettigheter blir ikke påvirket.

20. Ved omstendigheter som ligger utenfor det Promoter med rimelighet kan kontrollere, eller der bedrageri, misbruk og/eller en feil (menneskelig eller datarelatert) påvirker eller kan påvirke korrekt gjennomføring av denne kampanjen eller tildeling av premier, og kun der omstendighetene gjør dette uunngåelig, forbeholder Promoter seg retten til å kansellere eller rette opp premietrekningen eller disse Vilkår og betingelser, på et hvert tidspunkt, men vil alltid etterstrebe å minimalisere påvirkningen på deltakerne for å unngå unødvendig skuffelse.

21. Ved å melde seg på kampanjen bekrefter deltakeren at denne er kvalifisert til å gjøre det, og er kvalifisert til å motta en eventuell premie. Promoter forbeholder seg retten til å verifisere alle påmeldinger, inkludert men ikke begrenset til å kreve bevis for at deltakeren er kvalifisert til å delta i premietrekningen (som må fremlegges innen 14 dager) og til å nekte å utdele en premie eller trekke tilbake tildelingen av en premie og/eller nekte videre deltakelse i premietrekningen og diskvalifisere deltakeren der det finnes rimelige grunner til å tro at det er begått brudd mot disse Vilkår og betingelser eller andre instruksjoner som utgjør en del av kravene for påmelding til denne premietrekningen, eller der en deltaker har skaffet seg urimelige fordeler ved å delta i premietrekningen, eller har vunnet ved å bruke bedragerske metoder. Promoter er berettiget til å ta de endelige avgjørelsene, og disse vil være bindende.

22. Hvis noen av disse klausulene skulle bli kjent lovstridige, ugyldige eller på annen måte ikke mulige å iverksette, skal de tas ut og slettes fra disse Vilkår og betingelser, og de gjenværende klausulene skal videreføres og fortsette å ha full gyldighet.

23. Promoter: Energizer Group Ltd. Nordic Office, Drottningholmsvägen 22, SE 112 42 Stockholm, Sverige.

24. The Secret Life of Pets © 2016 Universal Studios. Alle rettigheter forbeholdes.

25. ©2016 Energizer. Energizer og visse grafiske designs er varemerker for Energizer Brands, LLC og relaterte datterselskaper. Alle andre varemerker er varemerker for sine respektive eiere.