fb_logo

Δήλωση περί απορρήτου

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 1η Σεπτεμβρίου 2017

Η Energizer Trading Limited (αναφέρεται στην παρούσα και με το α’ πρόσωπο πληθυντικού) σέβεται το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων σας και συνέταξε την παρούσα δήλωση περί απορρήτου για να εξηγήσει πώς θα διαχειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας σε σχέση με τη χρήση του www.energizermovies2.com (ο «Ιστότοπος») από εσάς και τη συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια περιγράφεται στον Ιστότοπο («Προωθητική Ενέργεια»).

Διαβάστε με προσοχή την παρούσα ανακοίνωση. Με την επίσκεψή σας στον Ιστότοπο ή τη συμμετοχή σας σε μια Προωθητική Ενέργεια, συμφωνείτε με τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα ανακοίνωση και με τους όρους και προϋποθέσεις του Ιστότοπου.

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ

Θα συγκεντρώνουμε και θα επεξεργαζόμαστε τα εξής προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς:

 1. Πληροφορίες που μας δίνετε..Συγκεντρώνουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς, τις οποίες εσείς μας δίνετε συμπληρώνοντας έντυπα στον Ιστότοπο ή επικοινωνώντας μαζί μας τηλεφωνικά, μέσω e-mail ή με άλλους τρόπους. Στις πληροφορίες αυτές συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες που παρέχετε κατά την εγγραφή σας στον Ιστότοπο προκειμένου να κάνετε χρήση αυτού, τη συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε Προωθητική Ενέργεια και την υποβολή αναφοράς από εσάς για κάποιο πρόβλημα στον Ιστότοπο. Οι πληροφορίες που μας δίνετε μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομα, την ταχυδρομική διεύθυνση, την ηλεκτρονική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τη χώρα κατοικίας σας, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την αγορά προϊόντων της Energizer από εσάς. Επίσης, ενδέχεται να καταγράφουμε αυτόματα τον αριθμό τηλεφώνου σας όταν μας καλείτε για να μας απευθύνετε ερωτήσεις στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης πελατών.
 2. Πληροφορίες που συγκεντρώνουμε σχετικά με εσάς.Όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο, ενδέχεται να συγκεντρώνουμε αυτόματα τις εξής πληροφορίες:
  1. τεχνικά δεδομένα, όπως τη διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του υπολογιστή σας με το Διαδίκτυο, δεδομένα τοποθεσίας, τύπο και έκδοση προγράμματος πλοήγησης, ρυθμίσεις ζώνης ώρας, τύπους και εκδόσεις plug-in του προγράμματος περιήγησης, γλώσσα και λειτουργικό σύστημα, καθώς και
  2. πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως τους ενιαίους εντοπιστές πόρου (URL), τη διαδρομή σας προς, εντός και από τον Ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένης κάθε ημερομηνίας και ώρας), τους πόρους που είδατε ή αναζητήσατε, τους χρόνους ανταπόκρισης σελίδων, τη διάρκεια των επισκέψεών σας σε ορισμένες σελίδες και πληροφορίες σχετικά με την ανταπόκριση των σελίδων.

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που μας δίνετε και που συγκεντρώνουμε σχετικά με εσάς:

 1. για τη λειτουργία του Ιστότοπου και των Προωθητικών Ενεργειών, καθώς και για εσωτερικές εργασίες, όπως την επίλυση προβλημάτων, την ανάλυση δεδομένων, τη διεξαγωγή δοκιμών, έρευνας, για στατιστικούς και δημοσκοπικούς σκοπούς·
 2. στο πλαίσιο των προσπαθειών μας για τη διατήρηση της ασφάλειας του Ιστότοπου·
 3. για να σας παρέχουμε πληροφορίες, προϊόντα και υπηρεσίες κατόπιν αιτήματός σας·
 4. για να επικοινωνούμε μαζί σας για ενημερωτικούς και λειτουργικούς λόγους, όπως για τη διαχείριση λογαριασμού, την εξυπηρέτηση πελατών ή τη συντήρηση του συστήματος·
 5. για τη διεξαγωγή ανάλυσης που μας βοηθά να αναπτύξουμε τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τα συστήματά μας και
 6. για την εκτέλεση νόμιμων ή συμβατικών υποχρεώσεων απέναντί σας.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Δεν θα προβαίνουμε σε μίσθωση ή πώληση των προσωπικών δεδομένων σας ούτε σε κοινοποίηση αυτών προς τρίτα μέρη παρά μόνο κατά τα περιγραφόμενα στην παρούσα ανακοίνωση.

Ενδέχεται να κοινοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε:

 1. Οποιοδήποτε μέλος του ομίλου μας, δηλαδή στις θυγατρικές μας, στην τελική μητρική εταιρεία και τις θυγατρικές αυτής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1159 του Νόμου περί Εταιρειών (Companies Act) του 2006 του Ηνωμένου Βασιλείου·
 2. Επιχειρηματικούς συνεργάτες, αντιπροσώπους, παρόχους υπηρεσιών και υπεργολάβους που συνεργάζονται με εμάς για τη λειτουργία και υποστήριξη του Ιστότοπου ή των Προωθητικών Ενεργειών και

Ενδέχεται επίσης να κοινοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτα μέρη:

 1. Σε περίπτωση που αγοράζουμε ή πωλούμε οποιαδήποτε επιχείρηση ή περιουσιακά στοιχεία, οπότε θα γνωστοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας στον υποψήφιο πωλητή ή αγοραστή της εν λόγω επιχείρησης ή των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων·
 2. Εάν η Energizer Trading Limited ή ουσιαστικά το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της εξαγοραστεί από τρίτο μέρος, οπότε τα προσωπικά δεδομένα που τηρούνται από εκείνη σχετικά με τους πελάτες της θα αποτελούν μέρος των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων·
 3. Εάν έχουμε καθήκον γνωστοποίησης ή κοινοποίησης των προσωπικών δεδομένων σας στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με οποιαδήποτε νομική υποχρέωση ή επιβολής των όρων και προϋποθέσεων του Ιστότοπου και άλλων συμφωνιών και
 4. Για την προστασία των δικαιωμάτων, της περιουσίας ή της ασφάλειας της Energizer Trading Limited, των πελατών μας και άλλων, εξαιρουμένης της ανταλλαγής πληροφοριών με άλλες εταιρείες και οργανισμούς για την πρόληψη της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε δεδομένα, της απάτης ή άλλης παράνομης δραστηριότητας.

ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Τα προσωπικά δεδομένα που συγκεντρώνουμε από εσάς ενδέχεται να διαβιβάζονται και να αποθηκεύονται σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (« ΕΟΧ»), όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες όπου η νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων δεν είναι τόσο προστατευτική όσο η νομοθεσία στην περιοχή του ΕΟΧ. Επίσης, τα προσωπικά δεδομένα σας ενδέχεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία από προσωπικό που λειτουργεί εκτός του ΕΟΧ και εργάζεται για λογαριασμό μας ή για λογαριασμό κάποιου από τους επιχειρηματικούς συνεργάτες, τους αντιπροσώπους, τους παρόχους υπηρεσιών ή τους υπεργολάβους μας. Στο προσωπικό αυτό συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, άτομα που ασχολούνται με τη λειτουργία του Ιστότοπου και των Προωθητικών Ενεργειών και με την εξυπηρέτηση πελατών. Υποβάλλοντας τα προσωπικά δεδομένα σας, συμφωνείτε στην εν λόγω διαβίβαση, αποθήκευση και επεξεργασία.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας είναι σημαντική για εμάς. Εφαρμόζουμε μια σειρά από μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε από κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κάνοντας χρήση, μεταξύ άλλων, της Ασφάλειας Επιπέδου Μεταφοράς (Transport Layer Security ή TLS) για την κρυπτογράφηση των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλετε μέσω του Ιστότοπου. Ωστόσο, το Διαδίκτυο δεν είναι ένας απολύτως ασφαλής χώρος και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας. Μας παρέχετε τα προσωπικά δεδομένα σας με δική σας ευθύνη.

ΑΛΛΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ

Η παρούσα ανακοίνωση ισχύει μόνο σε σχέση με τον Ιστότοπο. Για πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου που αφορούν άλλους ιστότοπους τους οποίους διαχειρίζεται ο όμιλος εταιρειών Energizer, ανατρέξτε στις πολιτικές περί απορρήτου που αναρτώνται στους εν λόγω ιστότοπους.

Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς και από άλλους ιστότοπους και υπηρεσίες τους οποίους δεν χειριζόμαστε, όπως υπηρεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ιστότοπους οργανισμών με τους οποίους συνεργαζόμαστε σε σχέση με κάποια Προωθητική Ενέργεια. Αν ακολουθήσετε ένα σύνδεσμο ή παραπεμφθείτε αυτόματα σε ένα σύνδεσμο μέσω της χρήσης του Ιστότοπου για τις Προωθητικές Ενέργειες που θα σας μεταφέρει σε κάποιον από αυτούς τους ιστότοπους ή τις υπηρεσίες, πρέπει να λάβετε υπόψη ότι έχουν τις δικές τους πολιτικές περί απορρήτου και εμείς δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη ή υπαιτιότητα σε σχέση με τον τρόπο που οι εν λόγω ιστότοποι και υπηρεσίες χειρίζονται τα στοιχεία σας ή σε σχέση με τις πολιτικές περί απορρήτου τους. Σας παροτρύνουμε να διαβάσετε αυτές τις πολιτικές προτού υποβάλετε τα προσωπικά δεδομένα σας στους εν λόγω ιστότοπους ή υπηρεσίες.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Δεν συγκεντρώνουμε ούτε διατηρούμε ή χρησιμοποιούμε εν γνώσει μας προσωπικά δεδομένα από ανήλικους κάτω των 18 ετών και κανένα τμήμα του Ιστότοπου δεν απευθύνεται σε ανήλικους κάτω των 18 ετών. Αν υποπέσει στην αντίληψή σας ότι το παιδί σας παρείχε προσωπικά δεδομένα σε εμάς χωρίς τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να μας ειδοποιήσετε στο privacy@energizer.com

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Η ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων ενδέχεται να σας δίνει το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε σχετικά με εσάς. Για να ζητήσετε πρόσβαση, μπορείτε να αποστείλετε το αίτημά σας στο privacy@energizer.com. Όπου αυτό επιτρέπεται από τον νόμο, ενδέχεται να επιβάλουμε μια εύλογη χρέωση που θα καλύπτει το κόστος ικανοποίησης αυτών των αιτημάτων.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η παρούσα δήλωση περί απορρήτου ενδέχεται να τροποποιείται κατά καιρούς. Θα σας ειδοποιούμε για οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα ανακοίνωση περί απορρήτου δημοσιεύοντας αυτές στην παρούσα σελίδα και, όπου είναι απαραίτητο, αποστέλλοντάς σας σχετικό e-mail. Σας συστήνουμε να εξετάζετε συχνά τη σελίδα προκειμένου να ενημερώνεστε για τις επικαιροποιήσεις ή αλλαγές στην παρούσα δήλωση περί απορρήτου.

ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Ο ελεγκτής δεδομένων των προσωπικών δεδομένων σας για τους σκοπούς της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η:

Energizer Trading Limited
Sword House
Totteridge Road
High Wycombe
Buckinghamshire
HP13 6DG
United Kingdom

Θα δεχτούμε με χαρά τις ερωτήσεις, τα σχόλια και τα αιτήματά σας σχετικά με την παρούσα ανακοίνωση περί απορρήτου, τα οποία μπορείτε να αποστέλλετε στην πιο πάνω διεύθυνση (Υπ’όψιν: privacy@energizer.com).